Mentorski program za preduzetnice 2021

Zajednica, ciljevi i vizija

Doživi novo iskustvo

Poveži se i doprinesi

Saznajte, povežite se, delite, unapredite

AFA je kros-sektorska, kros-generacijska, kros-gender zajednica koja ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena i njihovu afirmaciju kroz implementaciju inovativnih tehnologija i digitalnu edukaciju, koje su pokretač razvoja privrede i društva. 
 
AFA sarađuje sa kompanijama, organizacijama, investitorima, institucijama i Vladom kako bi AFA mreža bila dostupna što većem broju žena i pružila im mogućnost da se povezuju, sarađuju, razmenjuju znanja i iskustva, razvijaju i koriste svoje potencijale i aktivno učestvuju u kreiranju boljeg društva.

CEO Alijansa za rodnu ravnopravnost

Alijansa predstavlja mrežu kompanija za smanjenje rodnog jaza u radnom okruženju sa ciljem širenja inkluzivne kulture, u kojoj su žene i muškarci ravnopravno cenjeni zbog svog jedinstvenog doprinosa na poslu, u društvu i u porodici.

Pridružite nam se

AFA zajednica raste iz dana u dan! Izaberite nivo učešća jer je društveni progres naš zajednički interes i naša zajednička odgovornost.

AFA Tech

AFA TECH je rastuća zajednica koja se fokusira na inovacije u nauci i tehnologiji kao ključnom pokretaču ekonomskog rasta u svetu koji se brzo menja, zagovarajući novu strategiju učenja na svim nivoima, digitalnu pismenost i podsticanje i podršku tehnološkom preduzetništvu, izgradnju ekosistema i novih partnerstava i investicionih modela.

Stefan Vanoverbeke
Generalni direktor, IKEA SEE

"„Verujem da smo mi, kao poslovni lideri, odgovorni za stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za žene i muškarce u svojim kompanijama. Zato smo pokrenuli osnivanje ove Alijanse i želimo da ona postane zamajac promena. Time želimo da inspirišemo druge da preduzmu još snažnije korake u prihvatanju kulture uključivanja u svojim preduzećima.Zajedno smo snažniji i možemo imati veći uticaj."

Majk Mišel

Generalni direktor, Telenor d.o.o. Srbija

"U Telenoru Srbija, više od 60% zaposlenih čine žene, dok je 52%   žena na liderskim pozicijama. Rodna ravnopravnost je veoma važna za sve, jer balansirani timovi unapređuju inovativnost i stepen zadovoljstva zaposlenih, podižu moral, smanjuju procenat fluktuacije i stvaraju bolje radno okruženje. Zato je važno da udružimo snage i zaista osiguramo da standardi unutar naših kompanija postanu standardi celog tržišta."

Jelena Galić

Predsednica Izvršnog odbora AIK Banke

"Women's Leadership Summit je od velikog značaja za sve nas, jer je povezivanje i umređavanje jedan od veoma vađnih preduslova za postizanje uspeha."

AFA
Asocijacija za afirmaciju žena

Gospodar Jovanova 2

11000 Belgrade, Serbia

+381 (0)11 218 0533

office@afa.co.rs

Quick Links

© 2019 created by AFA

  • LinkedIn - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube - White Circle
  • Twitter - White Circle