top of page
WLS website -23.png
AFALS-2023-bg.jpg
AFALS-23-logo.png
ESG-Leaders.png

Radisson hotel Belgrade
2. November 2023. 17h

Zajednica, ciljevi i vizija

Doživi novo iskustvo

Poveži se i doprinesi

Saznajte, povežite se, delite, unapredite

AFA je kros-sektorska, kros-generacijska i rodno raznovrsna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena i njihovom aktivnom uključivanju u kreiranje digitalne budućnosti jednakih mogućnosti, sa posebnim fokusom na inovacije i tehnologije kao osnovnim pokretačima ekonomskog i društvenog razvoja.

Posvećeni smo digitalnom opismenjavanju i promociji STEAM univerziteta među devojčicama i devojkama, kako bi žene bile podjednako uključene u poslove budućnosti, ali i u kreiranje buduće digitalne civilizacije. AFA radi sa kompanijama, organizacijama, investitorima, institucijama i vladom kako bi omogućila ovu promenu, s obzirom da ekonomija i društvo imaju bolje rezultate kada su žene podjednako uključene.

CEO Alijansa za rodnu ravnopravnost

Alijansa predstavlja mrežu kompanija za smanjenje rodnog jaza u radnom okruženju sa ciljem širenja inkluzivne kulture, u kojoj su žene i muškarci ravnopravno cenjeni zbog svog jedinstvenog doprinosa na poslu, u društvu i u porodici.

Pridružite nam se

AFA zajednica raste iz dana u dan! Izaberite nivo učešća jer je društveni progres naš zajednički interes i naša zajednička odgovornost.

AFA Tech

AFA TECH je rastuća zajednica koja se fokusira na inovacije u nauci i tehnologiji kao ključnom pokretaču ekonomskog rasta u svetu koji se brzo menja, zagovarajući novu strategiju učenja na svim nivoima, digitalnu pismenost i podsticanje i podršku tehnološkom preduzetništvu, izgradnju ekosistema i novih partnerstava i investicionih modela.

SV.PNG

Stefan Vanoverbeke
Generalni direktor, IKEA SEE

"„Verujem da smo mi, kao poslovni lideri, odgovorni za stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za žene i muškarce u svojim kompanijama. Zato smo pokrenuli osnivanje ove Alijanse i želimo da ona postane zamajac promena. Time želimo da inspirišemo druge da preduzmu još snažnije korake u prihvatanju kulture uključivanja u svojim preduzećima.Zajedno smo snažniji i možemo imati veći uticaj."

Mike-Michel-2.jpg

Majk Mišel

Generalni direktor, Telenor d.o.o. Srbija

"U Telenoru Srbija, više od 60% zaposlenih čine žene, dok je 52%   žena na liderskim pozicijama. Rodna ravnopravnost je veoma važna za sve, jer balansirani timovi unapređuju inovativnost i stepen zadovoljstva zaposlenih, podižu moral, smanjuju procenat fluktuacije i stvaraju bolje radno okruženje. Zato je važno da udružimo snage i zaista osiguramo da standardi unutar naših kompanija postanu standardi celog tržišta."

JELENA-GALIC.jpg

Jelena Galić

Predsednica Izvršnog odbora AIK Banke

"Women's Leadership Summit je od velikog značaja za sve nas, jer je povezivanje i umređavanje jedan od veoma vađnih preduslova za postizanje uspeha."

bottom of page