top of page

Lidl Srbija, prvi savremeni diskontni lanac u Srbiji, novi AFA korporativni partner!

Updated: Jul 29, 2021

AFA zajednici korporativnih partnera, lidera u svojim oblastima koji su zajedno sa nama posvećeni ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije, pridružila se još jedna multinacionalna kompanija – kompanija Lidl Srbija. Lidl je deo nemačke Schwarz Gruppe, jednog od najvećih prehrambenih diskontnih lanaca u Evropi. Poslovanje temelji najpre na vrednostima koje neguju, pa je saradnja sa AFA došla kao logičan korak u zajedničkom nastojanju da kreiramo svet jednakih mogućnosti za sve.


O saradnji AFA i Lidla Srbija, budućim planovima i preseku skupova vrednosti za koje se zalažemo, razgovarali smo sa Ivanom Marković, izvršnom direktorkom ljudskih resursa kompanije Lidl Srbija.

1. Šta za Vas predstavlja saradnja sa AFA i koji je njen značaj?


Povezivanje oko zajedničkih tema i vrednosti je osnova dobre i produktivne saradnje. S obzirom na to da se ciljevi i zadaci koje je pred sebe stavila AFA podudaraju sa strateškim pravcem kompanije Lidl Srbija, ovo je jedno prirodno partnerstvo, koje zaista vidimo kao „ALL FOR ALL“.


Politika jednake šanse i osnaživanja žena da razvijaju svoje potencijale u okruženju koje će im pružiti podstrek i podršku na svakom koraku jeste pravac kompanije Lidl Srbija, a saradnjom sa organizacijama i pojedincima koji streme ka istim visinama, smatramo da svi zajedno možemo doprineti i brže stići do cilja.2. Šta kompanija Lidl Srbija smatra svojim najvećim vrednostima kada je zadovoljstvo njenih zaposlenih u pitanju? Koje benefite kompanija Lidl Srbija nudi svojim zaposlenima?


Kao već poznati i etablirani poslodavac u Srbiji koji broji više od 2.200 zaposlenih, osnovni benefiti koje nudimo prevazilaze standard za ovo tržište. Tu ubrajamo prevashodno privatno zdravstveno osiguranje pod jednakim uslovima za sve zaposlene, konkurentnu zaradu, atraktivno radno okruženje, rad od kuće, Family office i slično.


Međutim, radije bih pričala o specifičnom načinu rada koji je manje poznat, a pokazao se kao nešto što zaposleni jako cene.


Svi naši zaposleni, na početku svog angažmana u Lidlu, bez obzira na poziciju, prolaze kroz dobro osmišljen program edukacije za svoje radno mesto. To znači da u nekoliko nedelja ili meseci, u zavisnosti od kompleksnosti zadataka pozicije, zaposleni prolazi niz obuka koje ga upućuju u procese i procedure, posmatra iskusnije kolege i kroz, „job shadowing“ upoznaje posao i kompaniju, a sa buddy-jem upoznaje kompaniju i sa one druge, ljudske, nekada i neformalne strane. Tek po završetku programa obuke, nova koleginica ili kolega počinje sa produktivnim radom, u potpunosti opremljen/a svim alatima koji su mu/joj za rad potrebni. Na ovaj način, pomažemo kolegama da se osećaju dobrodošli u novi tim i minimizujemo nivo stresa koji početak rada u novoj kompaniji/na novom radnom mestu neminovno prouzrokuje.


Posvećeni smo kontinuiranom radu na rastu i razvoju svojih zaposlenih, kroz brojne programe obuka iz različitih oblasti (soft i hard obuke) i on-the-job projektnih zadataka, čime zaposlenima dajemo mogućnost da napreduju kako lično, tako i profesionalno.


3. U Lidlu, svakom zaposlenom se nude jednake poslovne prilike. Da li je to put ka održavanju vaše poslovne politike jednakosti na poslu?


Jednaka šansa, bez obzira na to koliko deluje kao nedostižna kategorija, je u stvari prilično jednostavna stvar – u meritornom društvu, gde se daje podsticaj i potpora pojedincima da slede svoje ambicije, politika jednakosti na poslu je win-win. Motivisani zaposleni su motor našeg uspeha i prepoznajemo da je upravo ta činjenica: da svi zaposleni imaju prilike da napreduju i razvijaju se, ono što nas čini prepoznatljivim na tržištu, ono što nas čini Top Employer-om.


Kroz ovakav sveobuhvatni pristup, postigli smo to da većinu svog rukovodećeg kadra regrutujemo iz svojih redova, što direktno pokazuje koliko se vredan rad, trud i angažman zaposlenih cene u našoj kompaniji.


4. U sklopu globalne inicijative za poboljšanje položaja žena na radnom mestu, kompanija Lidl Srbija potpisala je „Principe Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena“ (WEPs). Da li će to ojačati položaj žena u poslovnom okruženju kompanije Lidl Srbija?


Potpisivanjem „Principa Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena“ (WEPs) smo se i pored redovne prakse - javno obavezali na poštovanje i promovisanje principa jednakosti, ne samo unutar naše kompanije, već i tamo gde možemo da imamo uticaj na poslovanje u skladu sa istim principima. Posebno bih istakla da smo fokusirani na negovanje uspostavljene kulture korporativnog liderstva po principu jednakosti, obezbeđenje fer ophođenja prema svim ženama i muškarcima na poslu – poštovanje i podržavanje ljudskih prava i zabrana diskriminacije, promovisanje obrazovanja, obuke i profesionalnog razvoja žena i promovisanje preduzetništva među ženama.


Pored toga, verujemo da svojim iskustvom možemo da doprinesemo unapređenju odnosa prema ženama u poslovnom svetu i na nivou naše zemlje, pa otuda motivacija da se uključimo u rad AFA.


5. Kako u praktičnom smislu izgleda primena koncepta jednakosti i WEP principa u Lidlu?


U Lidlu negujemo uverenje da su jednake prilike za sve zaposlene i poštovanje različitosti glavni elementi dugoročnog uspeha. Činjenica da veliki broj zaposlenih u našoj kompaniji čine žene, u procentima više od 60% na različitim pozicijama, od prodaje, logističkog centra do ekspanzije i rukovodećih pozicija, pokazuje da to uverenje i živimo. Nevezano za poziciju na kojoj rade, našim koleginicama pružamo posebnu podršku, ne samo u profesionalnom razvoju, već i u ostvarivanju balansa u privatnom životu, kao na primer kroz prilagođene pakete zdravstvenog osiguranja.


U Lidlu, svakom zaposlenom se nude jednake poslovne prilike. Standardizovane platne strukture se zasnivaju na objektivnim kriterijumima kao što su profesionalno iskustvo, kvalifikacije i veštine, a nikako na diskriminatornim merilima kao što je pol i sl.


6. Koji su to principi koji su Vama značili da danas budete na liderskoj poziciji u uticajnoj kompaniji kao što je Lidl Srbija?


Za mene lično, poštovanje je ključ – poštovanje ličnosti, naših razlika, mišljenja... Kada postoji poštovanje, iz njega se rađa razumevanje, empatija, a to dalje vodi dobroj saradnji i uspehu i pojedinaca i kompanija.Comments


bottom of page