top of page

AFA obeležila 8. mart online događajem na kome su otvoreni Women4Cyber chapter Srbija i Luksemburg

Updated: Jun 2, 2021

Važnost podjednakog uključivanja žena u sajber bezbednost i predstavljanje prilika za razvoj karijera žena u poslovima budućnostiAFA organizacija za ekonomsko osnaživanje žena kroz inovacije i tehnologije je postala deo globalne mreže žena u sajber bezbednosti osnivanjem Women4Cyber Chapter čije će delovanje u ovoj oblasti okupiti sve zainteresovane pojedince i kompanije da se priključe i doprinesu osnaživanju žena da podjednako učestvuju u kreiranju digitalne budućnosti.


Povodom međunarodnog dana žena, 8.marta, organizovan je zajednički online događaj povodom osnivanja Women4Cyber Srbija i Women4Cyber Luksemburg Chapter, a događaj su otvorili Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, i François Thill,direktor Sajber bezbednosti, Ministarstvo ekonomije Luksemburg.


Po rečima AFA predstavnika, osnivača Women4Cyber Chapter Srbija, inicijativa je pokrenuta kako bi se okupila zajednica žena lidera i kompanija koje će zajedno sa Women4Cyber Chapter Srbija raditi na promovisanju sajber bezbednosti kao polja koje je krucijalno za etičan i održiv razvoj, kao i na promovisanju zanimanja budućnosti u ovoj oblasti među sadašnjim i budućim generacijama žena, imajući u vidu da žene nisu podjednako uključene ni u sajber bezbednost u kojoj čine samo 20% ukupno zaposlenih u svetu, ali ni generalno u stvaranje buduće digitalne civilizacije. U Srbiji je, na primer, samo 3% startup-ova osnovano od strane žene, žene zauzimaju samo 17% rukovodećih pozicija u tehnološkim kompanijama i imaju 20% niže plate od svojih muških kolega. S obzirom na značaj sajber bezbednosti za ekonomski razvoj s jedne strane i nedostatak veština u ovoj profesiji s druge strane, presudno je osnažiti žene da budu ravnopravno uključene i iskoriste šanse koje pruža rastuća tražnja i izazovi u ovoj oblasti.


Jelena Zelenović, predsednica Women4Cyber Chapter Luksemburg, istakla je da kako naša globalna ekonomija i društvo nastavljaju da rastu i razvijaju se uz pomoć interneta i novih tehnologija, kolektivni napori da se osigura digitalna infrastruktura i zaštiti naš sajber prostor biće od presudnog značaja. „Upravo zbog toga, na sajber prostor gledam kao na pokretač globalne transformacije načina na koji se danas posluje i duboko verujem da nam je potrebno više ženskih stručnjaka kako bismo „dodali i stvorili novu vrednost“ u ovoj oblasti“, zaključila je Zelenović.


Women4Cyber Srbija i Women4Cyber Luksemburg Chapter su osnovani kao deo Women4Cyber Fondacije koju je pokrenula Evropska organizacija za sajber bezbednost, a zajednički događaj 8. marta kojim je počeo rad obe organizacije je pozicionirao važnost ove teme na internacionalnom i nacionalnom nivou uključivanjem svih važnih zainteresovanih strana iz obe zemlje; predstavnika države, privatnog sektora, institucija, organizacija i šire javnosti koji su adresirali važnost podjednakog uključivanja žena u sajber bezbednost i prilika za razvoj karijera žena u poslovima budućnosti. Na događaju je najavljeno i zajedničko organizovanje Women4Cyber Hakatona za studentkinje iz obe države koji će se realizovati u saradnji sa privatnim sektorom, državom i univerzitetima sa ciljem osnaživanja podjednakog uključivanja budućih generacija mladih „tech“ liderki u oblasti sajber bezbednosti.


Informacije o ovoj i drugim aktivnostima se mogu pratiti na AFA sajtu www.afa.co.rs a svi zainteresovani pojedinci koji bi želeli da se učlane u W4C Chapter Srbija, kao i kompanije i organizacije koje bi želeli da se uključe u ovu i buduće aktivnosti Women4Cyber Chapter Srbija se pozivaju da se prijave tako što će poslati mejl na womenforcyberserbia@afa.co.rs

bottom of page