top of page

5G tehnologija je pred nama!

Polako ulazimo u eru pete generacije mobilne mreže 5G koja će nam doneti veću pokrivenost i čak do sto puta veću brzinu protoka. Analitičari zaključuju da će za samo 4 godine ovu tehnologiju koristiti čak milijardu ljudi na svetu! Sa sigurnošću možemo očekivati da će 5G tehnologija napraviti digitalnu revoluciju širom sveta.


4G mobilna mreža je u upotrebi samo nekoliko godina, a većina mobilnih operateri se polako priprema za 5G mrežu. Prve verzije 5G su veću u upotrebi u pojedinim delovima SAD, koje razvijaju operateri Verizon i AT&T. Istovremeno na međunarodnom planu se već radi na novim pravilima i standardima koje možemo očekivati da budu usvojeni ove godine na kongresu Međunarodne unija za telekomunikacije.


Kao i drugi mobilni sistemi, 5G mreža koristi ćelijsku strukturu koja omogućava veliki broj pokretnih korisnika, efikasnu upotrebu radio-frekventnog spektra, visoku pokrivenost i prilagodljivost uslovima“, objašnjavaju u PC Press-u.

Konsultantska kuća Mek Kinsi je izdvojila nekoliko ključnih prednosti i promena koje će doneti 5G tehnologija:


  • Ojačana mobilna širokopojasna mreža višestruko veće brzine, manje kašnjenja i većeg kapaciteta koja će omogućiti korišćenje naprednih aplikacija;

  • Internet stvari sa eksplozivnim rastom broja korisnika koji će omogućiti veliki broj istovremenih konekcija;

  • Kašnjenje od samo jedne milisekunde će omogućiti upotrebu 5G za hitno i brzo reagovanje npr. u slučajevima požara, hitnih intervencija i slično;

  • Fiksni bežični pristup sa brzinama većim od 100 Mbps.


Pojava 5G će imati revolucionaran uticaj ne samo na bežične operatore, već́ i učesnike i krajnje korisnike. Od kompanija do lokalnih vlada, proizvođača i pružalaca usluga, 5G će radikalno promeniti dinamiku industrije i svetskog poslovanja. U tom smislu od izuzetne je važnosti blagovremena priprema različitih strategija za prilagođavanje 5G tehnologijama.


U Srbiji je 4G tehnologija postala standard u upotrebi, dok ćemo za 5G tehnologiju morati da sačekamo usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom. Dobra stvar je da će se uspostavljanje ove mreće svuda u svetu odvijati fazno i kroz nekoliko godina. Prave efekte možemo očekivati tek za 5 do 7 godina.


Commentaires


bottom of page