top of page
Ivana-Gadjanski.jpg

Dr Ivana Gađanski (Institut BioSens, Novi Sad) je je biolog, istraživač i senior naučni konsultant u Institutu BioSens i Odeljenju za poslovni razvoj u BioSens institutu, docent na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu i predavač na doktorskim studijama Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr Gađanski poseduje multidisciplinarno iskustvo u biomedicini i bioinženjerstvu.

 

Doktorirala je na Georg August Univerzitetu i Maks Plank Institutu za biofizičku hemiju, Getingen, Nemačka, bila je Fulbrajt gostujući profesor na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, SAD, u laboratoriji za Matične ćelije i tkivno inženjerstvo profesora Gordane Vunjak Novaković. 2019 godine je postala jedna od 14 dobitnika projekata američkog Instituta dobre hrane sa projektom za razvoj senzora za monitoring gajenja kultivisanog mesa na mikrofluidnom modelu. Ivana je dobitnik TED Fellow priznanja i član je grupe „Mladi naučnici“ u okviru Svetskog ekonomskog foruma. 

"Mi smo svi kao matične ćelije, možemo da postanemo bilo šta. Odluči šta želiš da postaneš i radi na tome. "

bottom of page