top of page

Zašto su inkluzivni lideri dobri za organizaciju

Kompanije se u sve većoj meri oslanjaju na različite, multidisciplinarne timove koji kombinuju kolektivne sposobnosti žena i muškaraca, ljudi različitog kulturnog nasleđa i mlađih i starijih generacija. Međutim, okupljanje ljudi koji su drugačiji samo po sebi ne garantuje visoke performanse: za uspeh je neophodno inkluzivno vođstvo - vođstvo koje osigurava da svi članovi tima osećaju da se prema njima postupa sa poštovanjem i pravično, da su cenjeni, imaju osećaj pripadnosti, da su sigurni i nadahnuti.Inkluzivnost nije sjajna samo kada je reč o radu u timu - istraživanja pokazuju da direktno utiče na poboljšanje performansi. Timovi sa inkluzivnim liderima imaju 17% veću verovatnoću da izjave da su uspešni, 20% češće će reći da donose visokokvalitetne odluke, a 29% je verovatnije da će se ponašati kolaborativno. Štaviše, otkriveno je da desetoprocentno poboljšanje percepcije o inkluzivnosti povećava prisustvo na poslu za skoro jedan dan godišnje po zaposlenom, smanjujući na taj način troškove apsentizma.

Konkretno ponašanje koje inkluzivne lidere razlikuje od drugih:

1. Vidna posvećenost različitostima - Inkluzivni lideri pokazuju autentičnu posvećenost različitostima, preispituju status quo, brinu o drugima i različitost i inkluziju posmatraju kao lični prioritet.

2. Skromnost - Skromni su u pogledu sposobnosti, priznaju greške i stvaraju prostor drugima kako bi i oni mogli da daju svoj doprinos.

3. Posedovanje svesti o sopstvenoj pristrasnosti - Imaju svest o ličnim slabim tačkama, nedostacima u sistemu i vredno rade na obezbeđivanju meritokratije.

4. Radoznalost kada je reč o drugima - Pokazuju otvorenost u načinu razmišljanja i duboku radoznalost prema drugima, slušaju bez osuđivanja i sa empatijom traže razumevanje ljudi koji ih okružuju.

5. Kulturna inteligencija - Pažljivi su prema tuđim kulturama i prilagođavaju se prema potrebi.

6. Efektivni odnosi sa saradnicima - Osnažuju druge, obraćaju pažnju na različitost mišljenja i psihološku sigurnost i fokusiraju se na timsku koheziju.


Iako ove osobine mogu izgledati kao da su očigledne i slične onim osobinama koje su široko prihvaćene kao dobre za uspešno liderstvo, veliku razliku pravi primena navedenih primera ponašanja lidera u poslovanju.


Izvor: hbr.org

Comments


bottom of page