top of page

War for talents - razgovor sa najboljim studentima

Updated: May 29, 2020

U svetu čiji je razvoj zasnovan na inovacijama i tehnologijama, znanje je ključno, a brzina kojom se menja ponuda i tražnja za tim najoskudnijim resursom dovodi do tzv “rata za talentima”, koji prevazilazi lokalne granice i postaje globalan.


Upravo zbog toga AFA je podržala platformu i serijal razgovora “War for talents“ pokrenute u cilju razmene iskustava i povezivanje talentovanih studenata, kao i netvorkinga sa kompanijama i poslovnom zajednicom.

Prvi u nizu online chat vodila je Ivana Lukić, studentkinja FON-a, i razgovarala sa Lenkom Baltić sa Ekonomskog fakulteta, Jelisavetom Lazarević sa fakulteta FEFA, Petrom Zorićem sa FON-a i Vasilijom Vulević sa Mašinskog fakulteta. Svi oni imaju izvanredne rezultate na fakultetima i dodatnim aktivnostima, a svojim zaključcima i stavovima predstavili su pogled na temu razvoja potencijala iz svog ugla.

Lenka studentkinja treće godine, smera računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, trenutno je na univerzitetu u Beču kao stipentista CEEPUS platforme, gde je primljena kao studentkinja sa najvišim prosekom među prijavljenima.

Petar je student treće godine FON-a, a prethodni semestar završio je na DHBW univerzitetu u Nemačkoj preko Erasmus+ programa. Od nedavno radi kao praktikant na FON-u u Kancelariji za međunarodnu saradnju.

Vasilija je apsolventkinja Mašinskog fakulteta i sada je na praksi za Razvojni program Ujedinjenih nacija gde se bavi energetskom efikasnošću.

Jelisaveta je projektni lider u AFA, asistentkinja i studentkinja doktorskih studija na fakultetu FEFA, i kao jedan od autora rada “Negovanje i zadržavanje talenata u Srbiji” govorila je o ključnoj ulozi koju talenati imaju u razvoju zasnovanom na inovacijama i tehnologijama.

Prema kriterijumima današnjice, gde je znanje ključno, postoji pritisak, sa jedne strane na prilagođavanje ponudi kada je u pitanju radna snaga, a sa druge strane transformiše se i tražnja. U takvim uslovima kompanije se bore za najkvalitetnije, i to je globano poznat termin “rat za talentima”. Međutim, istovremeno, kompanije se suočavaju sa još jednim problemom, “paradoksom talenata”, gde i pored viška ponude na tržištu rada dolazi do toga da kompanije ne nalaze odgovarajuće i adekvatne kadrove za određen posao.

Kompanije smatraju da trenutni sistem visokog obrazovanja ne zadovoljava njihove potrebe za talentima i smatraju da postojeći sistem treba da se unapređuje i to najviše kroz razvijanje kritičkog razmišljanja, kretivnosti i veštine istraživanja. Činjenica je da su budućnost i budući razvoj zasnovani na inovacijama i tehnologijama i da će borba za talente biti sve intenzivnija.

U tom razvoju treba biti odgovoran. Zapravo, prema Vasilijinim rečima “Tehnologija postoji hiljadama godina a sada je na svom vrhuncu i razvija se brže nego ikad. Tehnologija treba da služi ljudima, da im olakša život, međutim situacija u kojoj ljude zamenjuju robotima na radnim mestima, može dovesti do zloupotreba tehnologije”.

Upravo zbog toga, “Obrazovanje i celoživotno učenje najvažniji su za prilagođavanje i opstajanje na tržištu rada“ – zaključila je Jelisaveta sa čime su se složili i ostali učesnici online chat-a koji su podelili šta ih motiviše, koja je tajna njihove dobre organizacije i dosadašnjeg uspeha, kao i kako koriste pružene prilike. Ceo panel možete pogledati na našem zvaničnom youtube kanalu.


Comments


bottom of page