top of page

Udruženje "Mame su zakon" uspelo da se izbori za bolji položaj žena!

Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Neke od izmena Zakona se odnose na minimalnu naknadu tokom porodiljskog odsustva sa posla i ukidanje odredbe koja je uslovljavala majke dece sa invaliditetom da biraju između naknade vezane za njihovu zaradu i naknade na koju dete ima pravo. Udruženje "Mame su zakon" nastavlja svoju borbu za ostvarenje boljeg položaja žena u radu i društvu.Ključne izmene koje su deo Predloga su sledeće:


· Ukidanje odredbe koja je uslovljavala majke dece sa invaliditetom da biraju između naknade koja je u vezi sa njihovim zaradama i naknade na koju ima pravo njihovo dete;

· Minimalna naknada tokom porodiljskog odsustva sa posla (do navršenih 3 meseca od rođenja deteta);

· Podizanje maksimalne isplate naknade sa 3 na 5 prosečnih zarada;

· Prava poljoprivrednih siguranica će biti izjednačena sa pravima koje ostvaruju druge porodilje u Srbiji.


U iščekivanju 1. jula, kada će ove izmene stupiti na snagu, predsednica udruženja "Mame su zakon", Tatjana Macura, govorila je sa urednicom "Netokracije" o različitim temama, a između ostalog i o obračunu sa porodiljskom mafijom: "Naime, ministarstvo je kao tezu koja opravdava “obračun sa porodiljskom mafijom” pretpostavilo da svaka žena koja je nakon porodiljskog ostala nezaposlena u stvari imala neki dogovor sa poslodavcem koji je samo u tom periodu fiktivno zaposlio, potpuno zanemarujući realnost u kojoj žene bez posledica po poslodavce ostaju bez posla i dobijaju otkaze. Moralo se ustati protiv takve strašne teze".


Predsednica udruženja je za Netokraciju navela naredne korake i predloge amandmana koje će udruženje "Mame su zakon" uputiti narodnim poslanicima:


· Garantovani minimalac za sve one koji tokom perioda nege deteta ostvaruju naknade manje od ovog iznosa;

· Smanjenje broja meseci koji ulaze u obračun naknade sa 18 na 12;

· Izjednačiti prava preduzetnica sa drugim porodiljama (izmeniti formulu po kojoj se obračunavaju naknade, korišćenje 2 godine odsustva sa posla za treće dete, pravo da i partneri koriste odsustvo sa posla radi nege deteta);

· Prepoznati ovim Zakonom i porodice sa više od četvoro dece.


Ukoliko izmene ne budu prihvaćene, kako navodi Tatjana Macura, uduženje će nastaviti svoju borbu za bolji položaj žena u radu i društvu: "Nema odustajanja. Kao što rekoh, pratićemo i dalje kako se troši novac svih građana koji se akumulira u budžetu i tražiti naše mesto pod suncem. Ako je podizanje nataliteta glavna politika Vlade Republike Srbije, onda je vreme da se to i praktično pokaže prilagođavanjem Zakona koji do toga dovode. Jako je važno da se narednim izmenama prepoznaju one žene koje imaju najniže zarade ili malo radnog staža, žene koje samostalno obavljaju delatnosti i sve one porodice koje imaju više od četvoro dece".

Izvor: https://www.netokracija.rs/mame-su-zakon-izmene-zakona-186648


Comments


bottom of page