top of page

SAS, svetski lider u analitici, novi AFA korporativni partner

AFA zajednici korporativnih partnera u kojoj učestvuju multinacionalne i domaće kompanije koje su lideri u svojim oblastima, pridružila sa i kompanija SAS koja je svetski lider u analitici.Povodom novog partnerstva, osnivačica i programska direktorka AFA, Žaklina Kušić, i AFA tim, ugostili su Rosandu Milatović Skorić i predstavnike kompanije SAS i tim povodom razgovarali o uticaju digitalnog poslovanja na formiranje društva jednakih mogućnosti, kao i važnosti uključivanja žena u svetu koji se digitalno transformiše.


Generalna direktorka kompanije SAS istakla je uticaj koji ubrzana digitalizacija ima na promenu strukture radne snage, poslova i veština koje se vrednuju. Takođe se osvrnula i na faktore koji mogu uticati na jednake prilike za sve aktere u društvu: "Možda je najočigledniji parametar pristup internetu i računaru. Srbija je pokrivena mobilnim internetom, mali broj mesta nema kablovsku, ali mi nažalost jesmo siromašno društvo, i pristup tehnologijama je i dalje luksuz za mnoge. S druge strane, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 15 odsto stanovništva na svetskom nivou ima neki oblik invaliditeta. To svakako nije zanemarljivo, a upravo digitalizacija otvara mogućnost veće inkluzije i nove prilike da osobe koje često veoma teško ostvaruju pravo na rad, postanu ravnopravni članovi društva".


Ovom prilikom, generalna direktorka SAS govorila je i o važnosti uključivanja žena u društvo čija je budućnost digitalna: "Ukoliko pogledamo podatke Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu, u Srbiji ima oko 200 000 više žena nego muškaraca. Pred toga, više žena upisuje fakultete od muškaraca. Samo taj podatak govori da žene čine značajan potencijal za naše društvo i naravno da moraju biti sastavni deo digitalnog sveta. Možda je veći izazov omogućiti jednake radne uslove bez obzira na pol, pre svega pravo da se rad jednako vrednuje. U poslednje vreme ova tema uzima maha i u Srbiji, i nadam se da ćemo uskoro videti, ako ne značajne pomake u pravom smeru, onda bar povećanu svest javnosti o ovom problemu".


Kompanija SAS, svetski lider u analitici, ukazuje na značaj partnerstva sa AFA i, tim povodom, Rosanda Milatović Skorić dodaje: "Žene su ključ uspeha svake kompanije. U SAS-u preko 40% globalne radne snage čine žene, a one se nalaze i na 35% liderskih pozicija. Moj primer je jedan u nizu potvrda da žene mogu i hoće da prezmu lidersku poziciju kad im se pruzi prilika. Partnerstvom sa organizacijom AFA želimo da inspirišemo i podstaknemo druge žene da krenu istim putem i pružimo im podršku".

Comments


bottom of page