top of page

Prijavite se za sedmi u nizu online panel u okviru projekta „Igraj se sa tatom“!

Vezano za položaj žena u društvu i porodici, postoji nekoliko zanimljivih paradoksa o kojima ćemo diskutovati na ovom panelu. Konkretno, kada su u pitanju predrasude i pogrešne percepcije vezane za žene, vrlo je interesantno da su žene te koje često imaju više predrasuda o sebi (tj. o samim ženama) nego muškarci. Pri tome, procenat žena koje imaju predrasude prema ženama raste! Takođe, paradoks je da su neretko žene te koje su same na sebe preuzele veći deo kućnih poslova (naročito brige o deci), jer one to „umeju najbolje“, a s druge strane žele da se muškarci više uključe.


Da li su ovo samo izuzeci ili i pravila, da li su žene ili muškarci više odgovorni za neravnopravnu podelu poslova, da li od žena ili muškaraca zavisi da li će žena graditi svoju karijeru podjednako kao i njen partner… sve su to pitanja na koja ćemo čuti odgovore na panelu u ponedeljak, na kom će, po prvi put, govoriti isključivo žene.


Slušajte nas na sedmom po redu onlajn panelu pod nazivom „Igraj se s tatom – Šta kažu žene?“ u ponedeljak 28. septembra u 16h, putem Zoom platforme. Čućemo lične primere naših panelistkinja, njihova iskrena mišljenja i stavove, kao i njihove savete upućene i ženama i muškarcima.Panelisti:Bojana Vasiljević

HR direktorka NCR
Isidora Usendić

Direktorka usluga Zuehlke
Slađana Ginić

Vlasnica i direktorka LeadNet


Ovaj tekst/analiza/publikacija/video/sadržaj nastao je u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu (ili drugom sadržaju) pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Illustration from freepik.com / Icons made by Monkik, Freepik, Good Ware from www.flaticon.comComments


bottom of page