top of page

Pokrećemo Alijansu za rodnu ravnopravnost

CEO Alliance on Gender Equality je zajednička inicijativa za smanjenje rodnog jaza u radnom okruženju koju su pokrenule kompanija IKEA i AFA, Asocijacija za ekonomsko osnaživanje žena uz podršku ambasade Švedske. Uspostavljanje Alijanse je proizvod dugogodišnje privrženosti rodnoj ravnopravnosti i stvaranju boljeg društva za sadašnje i buduće generacije.


Inicijativa ima za cilj da doprinese rodnoj ravnopravnosti kroz postizanje jednake zastupljenosti muškaraca i žena na svim nivoima i pozicijama, jednakih mogućnosti i jednake zarade za iste poslove u kompanijama. Ideja inkluzivne kulture u kojoj su žene i muškarci cenjeni zbog svojih jedinstvenih doprinosa na poslu, u društvu i u porodici jedan je od pokretača Alijanse. Budućnost je u saradnji na svim nivoima i zajedništvu muškaraca i žena, jednako predstavljenim kako bi zajedno delovali i prevazilazili izazove.


I druge vodeće kompanije u Srbiji su se pridružile Alijansi - Mastercard, Telenor, Delta Holding, Asseco, Microsoft i UniCredit banka.

Početak zajedničkog rada u okviru Alijanse će biti svečano obeležen na Kopaonik biznis forumu 5. marta 2019. godine kroz potpisivanje zajedničkog dokumenta o posvećenosti kompanija za rodnu ravnopravnost. U narednom periodu, aktivnosti Alijanse će biti usmerene na međusobno usklađivanje politika rodne ravnopravnosti u kompanijama, uključivanje novih članica i izradi strateških ciljeva za postizanje većih rezultata.


Rodna ravnopravnost je dobra za sve!

Rodno ravnopravne kompanije su bolje za svoje radnike, imaju manji odliv kadrova i lakši proces zapošljavanja i regrutacije. Takođe, njihovi radnici su produktivniji i ređe se odlučuju za promenu posla zbog višeg nivoa zadovoljstva u radu, odnosu među zaposlenima i organizacionom kulturom. Rodno ravnopravni timovi su kreativniji, inovativniji i efikasniji.


Rodna ravnopravnost je pokretač ekonomskog rasta; ona doprinosi stvaranju novih radnih mesta, smanjuje stopu nezaposlenosti i dovodi do povećanja BDP po glavi stanovnika. Ona je dobra za sve u društvu, a zemlje koje su lideri u ovoj oblasti, među kojima je i Švedska su zemlje koje ostvaruju najviše rezultate u pogledu osećaja sreće njihovih građana.


Švedska je jedan od lidera u strateškom bavljenju ovom temom. Jednakost između žena i muškaraca je osnovni cilj njene spoljne politike radi postizanja širih ciljeva u pogledu ostvarivanja mira, sigurnosti i održivog razvoja na globalnom nivou. Veliki broj švedskih kompanija, među kojima je i IKEA ne posmatra uspostavljanje rodne ravnopravnosti kao trošak, već kao ulaganje u budućnost. Svoje poslovanje zasnovano na rodno izbalansiranoj organizaciji i podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena na svim pozicijama uz iste zarade za isti rad IKEA prenosi kroz svoje poslovanje širom sveta.


AFA je zajednica koja ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena i njihovu afirmaciju kroz inovativne tehnologije i digitalnu edukaciju, kao pokretača razvoja privrede i društva. AFA sarađuje sa kompanijama, organizacijama i institucijama u cilju stvaranja zajedničke platforme za brže i efikasnije suočavanje sa društvenim izazovima kroz udruživanje znanja, resursa i inovacija.


U tom cilju, AFA je posvećena postizanje rodne ravnopravnosti u radnom i privatnom okruženju koje će doprineti osnaživanju žena i razvoju njihovih potencijala kroz aktivno učestvovanje u kreiranju boljeg društva za sadašnje i buduće generacije.


Pridruživanje Alijansi je otvoreno za sve kompanije koje žele da doprinesu stvaranju boljeg društva jednakih mogućnosti u Srbiji.

Comments


bottom of page