top of page

Nacrt za rad na daljinu: Lekcije iz Kine

Kao zemlja u kojoj je veliki broj svetskih firmi, Kina nudi lekcije za one koji tek sada prelaze na ovaj način rada.

Velike kompanije širom sveta poručuju svojim zaposlenima da rade od kuće u nastojanju da se zaustavi širenje virusa COVID-19. Mnogi nisu do sada bili upoznati sa ovakvom vrstom rada i zasigurno će ostaviti trajan utisak na način na koji ljudi žive i rade dugi niz godina. Kina, koja je prva osetila uticaj pandemije i kao dom nekih najvećih svetskih firmi, nudi lekcije za one koji tek počinju da prihvataju ovu promenu.


Oko 200 miliona ljudi u Kini radilo je od kuće, sve kako bi se ublažio uticaj COVID-19 i kako bi bilo što manje posledica. Iako ovakav način rada ima mnoge prednosti poput izbegavanja dugih putovanja, mnogi zaposleni i mnoge kompanije smatraju da je veoma izazovno. Na ličnom planu, zaposlenima je bilo teško da koordinišu onlajn časove svoje dece i video pozive sa svojim kolegama. Na nivou kompanije smatra se da produktivnost brzo opada ukoliko se ne upravlja pravilno.


Rad na daljinu može povećati produktivnost; međutim, ako se loše implementira, može dovesti do neefikasnosti, oštetiti radne odnose i demotivisati zaposlene. Ovih osam lekcija iz Kine se mogu primeniti širom sveta, zavisno od okolnosti:


Dizajn efikasne strukture


Timovi ili jedinice koje rade na daljinu mogu dovesti do mnogih nejasnoća. Izolacija dovodi do neizvesnosti sa kim treba razgovarati o određenim pitanjima, što može dovesti do zastoja i odlaganja. Zato je potrebno uspostaviti strukturu za donošenje odluka i efikasniju komunikaciju.


Kao primer, u Ping An osiguranju radnici se obično grupišu u projektne timove od najviše 30 članova, dok su veće poslovne jedinice podeljene tako da im mogu pomoći da ostanu agilni.

Cilj je uspostavljanje malih, multifunkcionalnih timova sa jasnim ciljevima i zajedničkom svrhom održava sve na istom strateškom putu.


Liderstvo sa daljine


Upravljanje ljudima jedan je od najtežih elemenata rada na daljinu, pogotovo jer će svi različito reagovati na izazove rada od kuće. Lideri su ti koji moraju da aktiviraju celu kompaniju postavljanjem jasnih ciljeva i uz pomoć efikasne komunikacije. Ukoliko se podele snažne vizije i realni izgledni, to može zaista imati veliki efekat na motivaciju u čitavoj organizaciji.


Pred menadžerima je izazov da vode, nadahnjuju i usmeravaju svoj tim u svakodnevni tok posla, a pritom su fizički udaljeni. Ovde takođe može dobro da funkcioniše povećanje nivoa interakcije.


Kada radi u okviru distribuiranih timova, gigant e-trgovine Alibaba povećava učestalost komunikacije pojedinačno sa zaposlenima na nedeljnoj osnovi, a u nekim timovima članovi podnose i nedeljni izveštaj za svoje kolege, zajedno sa planovima za narednu nedelju. Alibabina aplikacija za produktivnost DingTalk (Ding Ding) ima ugrađene funkcije koje to olakšavaju omogućavajući menadžerima da šalju glasovne tekstualne poruke svojim timovima i da proveravaju napredak.

Cilj je određivanje načina na koji komunicirate i prepoznati da je to jednako važno kao i ono što se kaže, i da to treba da bude urađeno pouzdano i dosledno.

Utvrđivanje brižne kulture


Kako kompanijama treba vremena da se prilagode na nov način rada, važno je imati u vidu da se neki zaposleni možda suočavaju sa drugim pritiscima kod kuće, bilo da je u pitanju briga o deci kada su škole zatvorene. Biznis lideri moraju da prepoznaju i adresiraju te potrebe.


Empatija je ključno sredstvo kada je reč o povezivanju i stvaranju osećaja zajednice. Povećavanje društvenih interakcija unutar tima, štiti od osećaja izolacije i demoralizacije i stvara prostor ljudima da razgovaraju i razmenjuju svoje misli. Stvarajući osećaj psihološke sigurnosti za svoje kolege, uključujujući ih u donošenje odluka i nudeći perspektivu u izazovnim trenucima, menadžeri mogu biti bliži onome što se događa, odnosno problemima i pomoći svojim timovima da efikasno rešavaju probleme. Davanje prostora zaposlenima da se bave ličnim ili društvenim poduhvatima, pružanje jasnog raspona kontrole i dodeljivanje smislenih zadataka takođe može podstaći motivaciju.


Cilj je povezivanje na ličnom nivou i podsticanje empatije u kulturi, što je dvostruko važno kada se radi na daljinu.


Pronalaženje nove rutine


Prelazak na rad od kuće rizikuje da poremeti kancelarijske tokove i ritmove i može prouzrokovati propuštanje virtuelnih sastanaka zvog prepunog rasporeda.


Kao primer, kompanija Alibaba je uvrstila rad na daljinu tako da je jednoj osobi dodeljeno da prati vreme i upravlja ishodima. Takođe, članovi tima mogu ocenjivati koliko su im sastanci bili korisni koristeći sistem sa 5 zvezdica koji nudi povratne informacije i pozitivne načine za napredak.


Pouka koju treba prihvatiti je da je uspostavljanje čvrstih radnih normi, tokova rada autoriteta kritično ali da je sve moguće primeniti.


Sjajni načini komunikacije


Loša komunikacija je jedan od ključnih razloga zašto rad na daljinu nije produktivan. Izbor pravih kanala je važan. Video konferencije su sjajne za diskusiju o različitim temama u realnom vremenu i za stvaranje osećaja zajednice, ali je za njih potrebna koordinacija i fokusiranje na nivou tima.


Mnogi timovi koriste kanale za komunikaciju poput DingTalk, WeChat, Slack, Microsoft Teams, sa jednostavnm pravilom da započnu video konferenciju ako složena tema zahteva takvu vrstu konverzacije. Međutim, neprestani prelazak sa poruka na zadatke pa zatim na razgovore se smatra neproduktivnim i članovi tima moraju da reaguju na sledeći način: da li je hitno ili može da sačeka. Isključivanje obaveštenja i stvarno fokusiranje na jednu stvar ponekada može biti najbolji način da se posao završi.


Odabir pravog kanala komunikacije je presudan za ispravnost. Ako zaposleni nisu fokusirani i prelaze sa teme na temu, prekinuće se njihov radni tok i smanjiće se produktivnost.


Korišćenje snage tehnologije


Efikasan rad na daljinu započinje osnovama i zahteva dobru brzu i sigurnu internet konekciju, kao i postavljanje dobrog okruženja kod kuće. Rad na daljinu je takođe omogućen paketom SaaS (Software as a Service) uz pomoć tehnoloških alata koji timovima omogućavaju da efikasno stvaraju, komuniciraju, dele dokumenta i upravljaju procesima.


Mnoge kineske kompanije brzo su usvojile lokalna rešenja za produktivnost, kao što su Alibabin DingTalk ili WeChat Work, kako bi komunicirali i održavali nedeljne sastanke, obuke i predavanja. Na primer, kako se proširio COVID-19, aktivni korisnici DingTalk-a skočili su za 66 procenata na više od 125 miliona. Mnoge multinacionalne kompanije ubrzale su uvođenje produktivnih rešenja koja su već koristili drugde, poput Slack-a, Microsoft Team-a ili Zoom-a.


Efikasna upotreba ovih alata zahtevala je napore u upravljanju promenama, uključujući obuku timova o tome kako ih koristiti i definisanje novih načina rada. Definisanje novih načina rada sa digitalnim alatima objedinjavanjem najboljih praksi različitih timova u kompaniji može pomoći u ubrzavanju usvajanja. Pored toga, mnoge kompanije kreirale su posebne aplikacije kako bi omogućile svojim timovima da ostanu efikasni tokom rada na daljinu.


Trip.com, najveća kineska turistička onlajn agencija, odavno je omogućila zaposlenima u kontakt-centru da rade od kuće, što se isplatilo tokom nedavne krize jer je mogla da pruži visok kvalitet usluge tokom velikih promena u putovanju.


Upotreba tehnologije može biti od vitalne važnosti, ali važno je da se osnove postave na ispravan način.


Sigurnost na prvom mestu


Zabrinutosti u vezi sa zaštitom dodaju kompleksni sloj tehnološke strane rada na daljinu i mogu imati ozbiljne posledice, naročito kada zaposleni nisu svesni sigurnih praksi kompanije ili prelaze na neovlašćene alate da bi izvršili svoj posao.


Usvajanje snažnog, ali praktičnog pristupa nije lako. Da bi to učinili, potrebno je zaposlenima pružiti potrebne alate za produktivnost u upravljanju poverljivošću podataka i pristupom podacima. Na primer Alibaba koristi sopstveni softver Alilang za upravljanje mrežom i uređajima.


Cilj je olakšati zaposlenima da ispunjavaju sigurnosne zahteve i mere.


Usvajanje mentaliteta “testiraj i uči”


Ključna lekcija je biti spreman na prepoznavanje šta tačno ne radi i to brzo menjati.

Timovi lidera koji kontinuirano uče, aktivno identifikuju najbolje prakse i brzo postavljaju mehanizme za deljenje ideja širom organizacije, obično su dugoročniji i uspešniji. Timovi za istraživanje i razvoj jednog vodećeg visokotehnološkog proizvođača stvorili su cilj rast produktivnosti za rad na daljinu tako što su svake nedelje procenjivali njihovu produktivnost u odnosu na rad na terenu i identifikovali načine za njihovo poboljšanje. U roku od četiri nedelje, napredovale su sa 50 na 88 procenata osnovne vrednosti.


Zaposleni koji troše manje vremena na putovanje bilo lokalno ili nacionalno i imaju bolji balans između posla i privatnog života, verovatno će biti srećniji, motivisaniji i spremni da se mobilišu u ekstremnim situacijama.


Prihvatanje rada od kuće omogućava kompanijama da definišu novu normalu koja donosi produktivnost i zadovoljstvo radnika u budućnosti. Dakle, ralzičiti elementi mogu omogućiti novi način rada koji će vašu kompaniju učiniti pogodnom za budućnost – kao i za sve što ona sa sobom nosi.


Comments


bottom of page