top of page

Jelena Trninić, Coca-Cola Company, održala online sesiju polaznicama AFA Mentorskog programa

AFA Mentorski program nastavlja da živi online, u novim okolnostima i uz pomoć tehnologije ali nesmanjenom željom za novim veštinama neophodnim budućim preduzetnicama, polaznicama AFA mentorskog programa koje usvajaju nova znanja i osnažuju se iskustvima koje im prenose žene na vodećim pozicijama iz kompanija partnera AFA organizacije.


Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo da na temu Public Affairs slušamo Jelenu Trninić, čije je dugogodišnje iskustvo u kompaniji Coca Cola u 28 zemalja pomoglo polaznicama da razumeju šta znače javni poslovi u kompanji kakva je CocaCola, ali i šta je od od tih poslova relevatno za njihove buduće biznise.


Jelena je govorila o interesnoj javnosti, o tome zašto je važno da savetuje ključne delove svoje organizacije i da sagledava najširu sliku javnosti u kojoj biznis treba uspešno da funkcioniše. Opisala nam je regulatorne poslove i kako utiču na poslovanje ovakve kompanije. Uticaj na okolnosti u kojima se odvija poslovanje i vršenje uticaja opisala je kroz primere sa nekoliko tržišta koji su polaznicama bili posebno zanimljivi. Na taj način je i rasvetlila najveću predrasudu u vezi sa ovim poslom, a to je da odnosi sa javnošću nikako ne mogu biti poistovećeni samo sa pojavljivanjem u medijima.


Jelenino bogato iskustvo i primeri iz dugogodišnje prakse dali su nam sliku o složenosti ovog posla naročito na nekoliko različitih tržišta istovremeno, ali smo zahvaljujući njenoj ekspertizi uspeli da prenesemo ove poslove u kontekst preduzetništva.


Definisali smo šta sve jedna preduzetnica od aktivnosti iz ove oblasti mora da preduzima kako bi svoj biznis gradila u željenom smeru, i zaključili da je to neophodno ali i moguće iako je poslovanje na samom početku.


Jelena je istakla da je stakeholder management and engagement, tj.upravljanje odnosima sa akterima ključnim za vaš biznis, najvažnija aktivnost koju svaka preduzetnica mora da preduzima u cilju napredovanja svog biznisa.


Zahvaljujemo se Jeleni na vrednom doprinosu AFA Mentorskom programu i radujemo se njenom učešću u budućim AFA projektima.

Comments


bottom of page