top of page

Globalna platforma za posao žrtvama Ukrajinske humanitarne krize

Adecco grupa je lansirala namensku globalnu platformu za zapošljavanje kako bi omogućila raseljenim ljudima iz Ukrajine da se povežu sa mogućnostima za zapošljavanje.


Novi portal je platforma za besplatne objave posvećena kandidatima iz Ukrajine koji traže posao u zemljama u kojima su se sklonili, kao i poslodavcima iz oko 60 zemalja koji traže radnike. Sajtu se može pristupiti na ukrajinskom ili engleskom jeziku.


Portal ima sledeće funkcionalnosti:

- Traženje posla u skoro 60 zemalja i regiona širom sveta.

- Pristup besplatnim modulima za obuku na mreži za izradu CV-a, traženje posla i savetovanje.

- Prekvalifikacija i usavršavanje, na primer u digitalnim sposobnostima i jezičkim veštinama.

- Veze ka resursima za pomoć izbeglicama da nađu smeštaj.

- Veze ka vladinim sajtovima sa informacijama o propisima o radu, sa početnim fokusom na evropske zemlje.

- Funkcija objavljivanja poslova za kompanije koje žele da ponude mogućnosti raseljenim radnicima.bottom of page