top of page

Delimo sa vama i druge interesantne teme

Updated: Oct 16, 2019

Obećanje koje su nam dale tehnologije i digitalizacije je da niko neće ostati marginalizovan i da ćemo svi imati benefite od ubrzanih promena koje donose tehnološke inovacije. Neke od tradicionalno uspešnih multinacionalnih kompanija su već pokrenule projekte koji za cilj imaju pomoć vladama zemalja u ostvarivanju ovog cilja. Promene na ovom polju pokrenute su i od strane mladih uspešnih žena u polju obrazovanja, Divya Gokulnath i Michelle Sun koje su na “Forbsovoj 30 pre 30” listi.Inovacije su disruptivne u različitim sektorima privrede, ali postavlja se pitanje da li one prave disrupciju i u obrazovanju i koliko daleko softver može da ide u zameni tradicionalnih modela učenja. Edtech je postao naročito razvijen u azijskim zemljama, u pojedinim poput Indije, i Kine, pre svega zbog neophodnosti promene sistema obrazovanja i zbog omogućavanja pristupa inovativnim obrazovnim programima širokom pojasu dece. Te promene se pre svega odnose na promene u obrazovnom pristupu i na neophodnost da deca još od vrtića imaju kritički pristup i interakciju u kreiranju, da razumeju programiranje i uče programske jezike.


Na konferencije se, čini se, kao i uvek postavilo pitanje da li je Blockchain za sve. Nekako imamo utisak da se ova tehnologija uglvanom koristi samo za kripto valute, međutim, primer sa RISE konferencije nas upućuje upravo na to da se BC koristi kao infrastruktura za demokratizaciju, na primer, u industriji digitalnog sadržaja.


Iako uvek popularna priča o Bitcoinu ove godine je izgubila na popularnosti zahvaljujući hype-u oko Libre. Diskusija se uglavnom razvijala oko toga da li zapravo treba da postoji poverenje u ovu valutu, kao i mogućim determinantama njenog neuspeha. Ipak, među posetiocima je uglavnom prevladavao stav o većoj verovatnoći uspeha iste zahvaljujući velikoj bazi korisnika i njenoj konkretnoj nameni.


Na azijskom tržištu koje se izuzetno brzo razvija, imali smo prilike da vidimo domete i mogućnosti najnovijih tehnologija i da se upoznamo sa poslednjim trendovima koji menjaju različite segmente načina na koji živimo i radimo. Ostaje pitanje kako možemo da uhvatimo taj globalni talas, na način da tehnologije koristimo za poboljšanje kvaliteta života i socijalnu inkluziju, naročito žena koje su u Srbiji još uvek bazično digitalno i tehnološki na veoma niskom nivou obrazovanja i veština.

Comments


bottom of page