top of page

Da li veb pomaže u rastu preduzeća, radnih mesta i investicija ili zapravo otežava napredak?

Svet interneta se neprestano širi - objedinjuje sve više usluga, korisnika i aktivnosti. Prošle godine je broj veb stranica registrovanih na .com domenu premašio 150 000 000. Međutim, više od četvrtinu veka nakon njegove prve komercijalne upotrebe, rast interneta se sada usporava u određenim ključnim kategorijama.Istraživači su sproveli višegodišnji istraživački projekat koji je imao za cilj da analizira globalne trendove u onlajn raznolikosti. Istraživanje je objavljeno u Public Library of Science i predstavlja prvo istraživanje u veb dobu koje otkriva dugoročne trendove u načinu na koji se preduzeća takmiče.


Analizirano je preko 6 milijardi korisničkih komentara sa Reddit-a iz 2006. godine, kao i 11.8 milijardi objava na Twitter-u iz 2011. godine. Istraživanje je sveukupno koristilo ogromnu količinu podataka od 5.6 Tb koristeći globalne aktivnosti prethodnih skoro 20 godina.


Istraživanje je pokazalo da je između 60 i 70% celokupne pažnje na ključnim platformama društvenih medija usmereno na svega deset najpopularnijih domena.


Pored platformi društvenih medija, proučavani su i obrasci povezivanja na mreži, posmatrajući skoro 20 milijardi veza tokom tri godine. Ovi rezultati idu u prilog pretpostavci da bogati postaju bogatiji u onlajn okruženju.


Autoritet, uticaj i vidljivost prvih 1000 globalnih veb lokacija raste iz meseca u mesec, na štetu svih ostalih veb lokacija.


Veb je počeo kao izvor inovacija, novih ideja i inspiracije - tehnologije koja je otvorila polje za igru. Sada takođe postaje medij koji zapravo guši konkurenciju i promoviše monopole i dominaciju nekoliko igrača.


Nalazi istraživanja rešavaju dugotrajni paradoks o prirodi veba: da li veb pomaže u rastu preduzeća, radnih mesta i investicija? Ili otežava napredak puštanjem svih i svakoga da se pridruže igri? Ispostavilo se da je odgovor i jedno i drugo.


Još jedno glavno otkriće bilo je dramatično povećanje stope „smrtnosti novorođenčadi“ na veb lokacijama - pri čemu su velika deca u bloku čuvala svoj teren odlučnije nego ikad.


Ispitani su novi domeni na koje su neprekidno povezivani u društvenim mrežama nakon njihovog prvog pojavljivanja. Otkriveno je da, iako je gotovo 40% domena stvorenih 2006. bilo aktivno pet godina kasnije, samo nešto više od 3% onih stvorenih u 2015. godini ostalo je aktivno i danas.


Dinamika onlajn konkurencije postaje sve jasnija i jasnija. A gubitak raznolikosti je zabrinjavajući. Za razliku od prirodnog sveta, nema utočišta; konkurencija je deo i prirode i posla.


Navedena studija ima duboke implikacije na poslovne lidere, investitore i vlade svuda u svetu. Pokazuje da se onlajn efekti veba ne odnose samo na preduzeća na mreži. Oni su proželi čitavu ekonomiju i prepisuju mnoga ranije prihvaćena pravila ekonomije. Na primer, ideja da preduzeća mogu da održe konkurentsku prednost na osnovu toga gde se fizički nalaze sve je slabija. U međuvremenu, postoje nove mogućnosti za kompanije da otvore prodavnice i sa bilo kog mesta na svetu opslužuju globalnu bazu kupaca koja je i glavna i niša.


Najbolji način da se podstakne različitost predstavlja posedovanje više globalnih onlajn preduzeća koji će se fokusirati na pružanje raznolikih usluga, zadovoljenjem potreba potrošača u različitim nišama.


Izvor: https://theconversation.com/we-spent-six-years-scouring-billions-of-links-and-found-the-web-is-both-expanding-and-shrinking-159215

Comentarios


bottom of page