top of page

Četvrti Samit ženskog liderstva


„Žene u doba automatizacije" četvrti Samit ženskog liderstva

15. decembar 2020.


Između 40 i 160 miliona žena na svetu će ostati bez posla ukoliko ne izvrši potrebnu tranziciju i ne stekne dodatna, pre svega tehnološka, znanja i veštine


Četvrti Samit ženskog liderstva, koji se održava 15. decembra, po prvi put će biti virtuelan i svojim slušaocima pružiti jedinstveno interaktivno virtuelno iskustvo. Uz pomoć 3D tehnologije, platforma ovogodišnjeg Samita će pružiti mogućnost svojim posetiocima da iz udobnosti svoga doma slušaju sjajne govornike iz celog sveta, da istražuju virtuelne štandove, da šetaju virtuelnim prostorom Samita i obiđu virtuelnu konferencijsku salu.

Pored toga, postojaće mogućnost naknadnog slušanja predavanja i panel diskusija koje su održane ranije tokom dana, što će slušaocima omogućiti da gledaju delove Samita koji ih interesuju u vreme koje njima odgovara.

Organizacijom ovogodišnjeg Samita ženskog liderstva u virtuelnom okruženju, organizator događaja (AFA all for all organizacija) poštuje zdravstvene preporuke za sprečavanje širenja virusa Kovid 19, ali i pokazuje svoju posvećenost inovacijama i najnovijim trendove u svetu tehnologije, jer smatra da su inovacije i tehnologija ključni pokretači ekonomskog i društvenog razvoja.

Centralna tema ovogodišnjeg samita je „Žene u doba automatizacije i budućnost rada“ sa posebnim fokusom na veštine i znanja koje će žene morati da usvoje do 2030. godine i postanu mobilne, tehnološki i digitalno edukovane, kako bi ostale konkurentna radna snaga u digitalnoj ekonomiji. Ova tema je odabrana imajući u vidu i poražavajuću činjenicu da ovogodišnji Samit ženskog liderstva preko 50% žena u Srbiji neće biti u mogućnosti da prati jer nisu digitalno pismene (izvor: Eurostat 2019). Najnovije istraživanje McKinsey globalnog instituta upozorava da će između 40 i 160 miliona žena na svetu ostati bez posla ukoliko ne izvrši potrebnu tranziciju i ne stekne dodatna, pre svega tehnološka, znanja i veštine. Bez takvog usavršavanja, samo će se nastaviti dalje produbljivanje jaza u primanjima.

“Cilj ovogodišnjeg Samita ženskog liderstva je da podigne svest o tome kako brzorastuće tehnologije utiču na položaj žena na tržištu rada, koje će biti daleko više pogođene automatizacijom od muškaraca, kako u poslovnom okruženju, tako i u svakodnevnom životu, ukoliko se dodatno ne edukuju u pravcu sticanja digitalnih i tehnoloških veština“, izjavila je programska direktorka Samita Žaklina Nikolić Kušić i dodala da nove tehnologije otvaraju brojne mogućnosti za one koji na vreme uhvate korak sa rastućim potrebama na tržištu rada i naoružaju se novim znanjima i veštinama. Međutim, oni koji to ne urade će ostati po strani, a daleko više ugrožene u tom smislu su žene, jer su tradicionalno manje zainteresovane za tehnologije i imaju manje vremena da se profesionalno usavršavaju zbog poslova koje tradicionalno obavljaju u kući. Situacija sa pandemijom Kovid 19 je samo dodatno ubrzala proces digitalizacije i automatizacije svih procesa, a značaj digitalne i tehnološke pismenosti u svim sferama života - kako profesionalnim, tako i privatnim, postao je pitanje od izuzetne važnosti i za pojedinca kao takvog, i za ekonomiju i društvo u celini.“

Samit ženskog liderstva je jedan od glavnih regionalnih događaja AFA all for all organizacije, ustanovljen 2017. godine, sa idejom da poveže lidere iz različitih oblasti, kako bi zajedno podizali svest i radili na rešavanju bitnih i hitnih tema i doprinosili iznalaženju inovativnijih rešenja za razvoj ekonomije i društva u kome će žene biti podjednako uključene. I ove godine, Samit ženskog liderstva se održava pod pokroviteljstvom USAID-a u sklopu šireg projekta WeFounders, koji AFA sprovodi u saradnji sa Impact Hub-om Beograd.

AFA je međusektorska, međugeneracijska i rodno diversifikovana zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena i njihovom aktivnijem učešću u stvaranju budućnosti jednakih mogućnosti, sa posebnim fokusom na tehnologiju i inovacije kao ključne pokretače ekonomskog rasta i društvenog razvoja. Najvažniji projekti AFA se tiču digitalne pismenosti žena i promocije STEM zanimanja među devojčicama i devojkama, kako bi žene bile ravnopravno zastupljene na poslovima budućnosti i u stvaranju digitalne civilizacije. AFA sarađuje sa kompanijama, organizacijama, investitorima, institucijama i vladom, kako bi omogućila promenu za koju se zalaže, jer duboko verujemo da ekonomija i društvo imaju bolje rezultate kada su svi akteri društva podjednako zastupljeni u svim procesima.
Ovaj tekst je omogućen izdašnom podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj teksta je odgovorna AFA i tekst ne odražava nužno stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih američkih država “.


Comments


bottom of page