top of page
kindle_eq_hero_slide_HR_zuta.jpg

Pobudimo jednakost – Jednakost DA, stereotipi NE: Nastavnici i nastavnice za buduće generacije

Deca se sa rodnom neravnopravnošću susreću od najranijeg uzrasta, što potencijalno gradi njihove stavove i uverenja koja utiču na razvoj njihovih međuljudskih odnosa i odnosa sa samim sobom.

Stereotipan način razmišljanja:

Devojke moraju da znaju da kuvaju; dečaci moraju da znaju da poprave bicikl.

Nestereotipan način razmišljanja:

Svaka osoba bi trebalo da posveti više vremena stvarima koje voli da radi.

Nastavnici i stručni saradnici (psiholozi, pedagozi, logopedi) imaju značajan uticaj na način na koji deca razvijaju ideje o značenju rodnog identiteta i mogu biti ti koji utiču na izbor budućih zanimanja koja su vezana za rod i pol, ali isto tako mogu biti i nosioci društvene promene.

Nužno je uključiti razne „igrače“ u obrazovnom procesu u promociju rodne jednakosti, i tako umanjiti rodne stereotipe.

Glavni cilj projekta je PROMENA U STAVOVIMA I PONAŠANJU u odnosu na rodnu jednakost i rodne stereotipe u učionici. Po završetku edukacije i treninga, koju će proći u sklopu projekta, kao i uz kontinuiranu podršku digitalne platforme, praktičari u nastavu će razviti kompetencije koje će moći trajno da primenjuju u svom poslu na način da kontinuirano utiču na povećanje rodne jednakosti i smanjenje rodnih stereotipa u učionicama, a posebno tokom nastave predmeta iz STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika). Kroz prenošenje znanja i iskustava na svoje kolege, nastavnici i stručni saradnici koji su prošli trening u sklopu projekta steći će kompetencije kojima će doprineti kontinuiranom osnaživanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju u svim područjima nastavnog kurikuluma. Time će postati uticajni nosioci trajnih promena u društvu.

Ciljevi projektnih aktivnosti:

  • Podići nivo svesti stručnjaka u obrazovanju o sopstvenim rodnim stereotipima, nesvesnoj pristranosti i očekivanjima od rodnih uloga, te nadograditi znanja o njihovom smanjivanju

  • Podići nivo svesti predškolskih vaspitača i stručnjaka za brigu na ranom uzrastu dece o sopstvenim rodnim stereotipima i o tome kako njihovi rodno pristrani stavovi i ponašanje utiču na buduće životne odluke dece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabira zanimanja i zapošljavanja

  • Olakšati promenu stavova i ponašanja kod nastavnika i stručnih saradnika u obrazovanju u pogledu rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa u učionici kroz niz projektnih aktivnosti

 

Aktivnosti:

  • Konferencije

  • Train the trainer radionice za učitelje nižih razreda, predmetne nastavnike iz STEAM oblasti (matematika, fizika, informatika, tehničko vaspitanje…) i stručne saradnike u osnovnim školama (psiholozi, pedagozi, logopedi)

  • Online edukacijska platforma s edukacijskim materijalima

  • Interaktivne kartice „JEDNAKOST DA – STEREOTIPI NE“

  • Brošure

  • Istraživanje

  • Studijsko putovanje u Beč za nastavnike s najboljim postignućima

 

Projekat će biti snažno medijski popraćen kroz niz članaka u novinama i elektronskom medijima, kao i kroz učešća u radio i TV emisijama.

Nosilac projekta je Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama, a partneri su Grad Zagreb i AFA - Asocijacija za afirmaciju potencijala žena.

Projekat se sprovodi u periodu od 1. februara 2021. do 31. januara 2023.

Sprovođenje projekta sufinansira Evropska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/ Prava, Jednakost, Građanstvo).

 

Izvor: mamforce.hr

KOORDINATOR PROJEKTA

zaposlena_mama_logo.png

PARTNERI

Grad Zagreb.png
AFA-logo-slogan-vertikalni.png

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo).

EU REC.png

This information has been published within the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) project „EQUALITY IN – STEREOTYPES OUT – Teachers for Future Generations“. The contents of this website are the sole responsibility of the Institute for research and education Working Mother. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

bottom of page