top of page

Značaj razvoja talenata i ubrzane promene na tržištu rada, tema prvog AFA Talent Development Foruma

Updated: May 20, 2021

10. jun u 3D okruženjuKako objasniti činjenicu da su talenti najveća vrednost kompanija i da na tržištu vlada borba za njima, dok istovremeno svedočimo velikom rasipanju talenata i nemogućnosti da ih pronađemo, razvijamo i zadržimo u firmama, ali i u zemlji?


Prepoznajući značaj i važnost ove teme, AFA zajednica, uz podršku i partnerstvo kompanije IKEA i brojnih drugih partnera, organizuje prvi Talent Development Forum, 10. juna u virtuelnom 3D prostoru, koji će postati tradicionalno mesto okupljanja svih relevantnih aktera na tržištu rada - od poslodavaca, preko studenata, univerziteta i edukativnih institucija do vlade i donosioca politika.


U toku je i istraživanje stavova poslodavaca, studenata i profesora koje će biti predstavljeno na Forumu, i biće polazište za pokretanje dijaloga između mladih, fakulteta i kompanija o izazovima sa kojima se suočavaju usled konstantnih promena na tržištu rada i pojave potpuno novih zanimanja, izazvane ubrzanom digitalizacijom svih društvenih procesa.

Na Forumu ćemo imati prilike da iz prve ruke, od najboljih studenata, pobednika i šampiona raznih svetskih takmičenja sa različitih univerziteta, čujemo koje su to potrebe i očekivanja mladih od kompanija ali i obrnuto - imaćemo prilike da čujemo primere najbolje prakse u privlačenju, zadržavanju i razvoju talenata. Kompanije koje se istaknu sjajnim praksama moći će da osvoje nagrade u različitim kategorijama (najbolje kompanije za razvoj talenata, najistaknutiji mentori, najbolje talent inicijative, najbolji primer partnerstva kompanija…). Više o nagradama i prijavama saznajte ovde.


Pored toga, Forum će okupiti i naše profesore sa najprestižnijih svetskih univerziteta kao i najprogresivnije predstavnike akademske zajednice iz Srbije koji će predstaviti najuspešnije metodologije i pristupe u razvoju studenata koji ispunjavaju zahteve tržišta rada 21.veka. Takođe, tema će biti i nova zanimanja budućnosti i veštine koje će biti neophodne u globalizovanom svetu koji se razvija na bazi inovacija i tehnologija.

„Pored toga što je cilj uspostavljanja ovakvog događaja razmena iskustava i najboljih praksi“, kaže programska direktorka Foruma, Žaklina Nikolić Kušić, “težimo i da okupimo zajednicu koja će se baviti iznalaženjem rešenja i načinima za prevazilaženje rastućih izazova s kojima se suočavaju mladi, poslodavci, obrazovne institucije i celo društvo, usled sve intenzivnijih promena na tržistu rada koje obuhvataju ceo svet, a trka i “rat za talentima” je globalnih razmera i niko nije i neće biti pošteđen.“ Izazovi koje donosi novo doba a koji se reflektuju na tržište rada mogu se rešavati samo kroz sinergiju svih aktera, kako bi se poduprlo formalno obrazovanje pod naletom potreba za novim veštinama i znanjima i kreirala relevantna radna snaga za 21. vek i doba automatizacije.

„Prema istraživanju koje smo moje kolege sa FEFA i ja sproveli, u Srbiji više od 50% kompanija ima poteškoće da zaposli mlade talente, a 75% njih ima generalno dugoročne poteškoće da zaposli visokokvalifikovani kadar“, Kaže Jelisaveta Lazarević, AFA Head of corporate partnerships i PhD student i asistent na FEFA. “Dodatno, današnje generacije nisu posebno zadovoljne državnim i biznis liderima, nemaju visoko mišljenje o njihovom uticaju na razvoj društva i poboljšanje sveta, a i ne smatraju ih previše pouzdanim.“ U prilog tome govori istraživanje kompanije Deloitte (2019) koje pokazuje da 76% mladih smatra da se biznisi fokusiraju na svoje sopstvene agende, a ne na stvari koje mogu da doprinesu unapređenju šireg društva, a tek svaki drugi milenijalac smatra da kompanije imaju pozitivan uticaj na šire društvo.

Kompanija Ikea je među prvima podržala i ovu inicijativu.

“Kao dugogodišnji strateški partner AFA zajednice, poponosni smo što možemo da podržimo prvi Talent Development Forum. Kao kompanija kojoj je razvoj zaposlenih jedan od prioriteta poslovanja, radujemo se što ćemo podeliti svoja znanja, iskustva i veštine ali i što ćemo zajedno sa ostalim učesnicima foruma pokušati da pronađemo rešenja za savremene izazove koji postoje na tržištu rada, naročito one izazvane tehnološkim inovacijama i novim načinima poslovanja”, poručuju iz kompanije IKEA.

Kako bismo dobili sveobuhvatnu sliku trendova i praksi, AFA sprovodi istraživanje HR i employer branding praksi, kao i teme obrazovanja za potrebe današnjeg tržišta, koje se tiču identifikovanja, privlačenja i razvoja talenata na domaćem tržištu rada. Upitnici namenjeni studentima, kompanijama i profesorima su dostupni na sajtu do nedelje, 6. juna. Rezultati istraživanja biće predstavljeni na Talent development forumu, koji će moći da prate i svi učesnici istraživanja.

Uvidi iz istraživanja, i dijalog mladih, kompanija, profesora i institucija predstavljaće značajne smernice za dalje delovanje zajednice okupljene kroz Forum, koja je spremna da se u sadašnjosti i u budućnosti sistemski i odgovorno bavi najvažnijim resursima društva i najsnažnijom polugom ekonomskog i drustvenog razvoja – talentima, i ovim putem pozivamo sve zainteresovane poslodavce da se priključe i daju doprinos ovom važnom izazovu.

Takođe, pozivamo i sve zainteresovane kompanije i fakultete da nam se jave putem sajta i sa nama podele primere dobre prakse, kako bi se kandidovali za nagrade i priznanja koja ćemo svečano dodeliti na Forumu.

AFA je globalna zajednica eksperata i biznis lidera iz različitih oblasti i predstavnika akademske zajednice, vlade, kompanija i organizacija koja je posvećena ekonomskom osnaživanja žena kroz inovacije i tehnologije, koji su glavni pokretači ekonomskog i društvenog razvoja. Omogućavanjem podjednakog uključivanja žena u kreiranje nove digitalne civlizacije, AFA osnažuje novu generaciju inovatora koja doprinosi stvaranju inkluzivnog i samoodrživog društva i dobrobiti čovečanstva.

Više informacija o Talent Development Forumu možete naći na: https://talent.afa.co.rs/

Comments


bottom of page