top of page

Zašto je važno rodno-odgovorno budžetiranje

Rodno-odgovorno budžetiranje (ROB) je primena rodne analize prilikom planiranja budžeta Republike Srbije, pokrajine, ili lokalne samouprave, odnosno programa, programskih aktivnosti i projekata koji se finansiraju novcem građana i građanki. Sagledava se koje efekte ima preraspodela sredstava na živote žena i muškaraca, devojčica i dečaka u društvu, uzimajući u obzir pol, ali i druge socio-ekonomske i ostale važne karakteristike (na primer stepen obrazovanja, mesto stanovanja, urbano ili ruralno područje, prihode, etničku pripadnost, invaliditet, ili neko drugo svojstvo) koje osobu ili grupu stavljaju u potencijalno neravnopravan položaj, a kako je to definisano antidiskriminacionim propisima.


Rodno-odgovorno budžetiranje je jedna od ključnih alatki koja nam pomaže da dostignemo punu rodnu ravnopravnost. Takođe omogućava nam da sagledamo efekte koje preraspodela budžetskih sredstava ima na živote žena i muškaraca, a svi znamo da naše potrebe nisu iste.


Pojam ’rod’ je složeniji pojam od pojma ’pol’. U Republici Srbiji sama činjenica da je neko muškarac ili žena (pol) nije tako često osnov za diskriminaciju, ali rod jeste jer je povezan sa rodnim ulogama, odnosno očekivanjima društva od osoba kojima te uloge pripisuju. Pol je dakle biološki pojam, dok je rod društvena konstrukcija koja je promenljiva i predstavlja rezultat međusobnog delovanja društvenih aktera. Pojam ’rod’ odražava kulturne i društvene norme, uloge, odgovornosti, ponašanja i očekivanja, privilegije i odnose među muškarcima i ženama. Svi oni zajedno u datom društveno-kulturnom kontekstu, pokreću i oblikuju društvenu stvarnost. Sadržaj rodnih uloga se promenio i on nastavlja da se menja i u današnje vreme.


Dakle, rodno-odgovorno budžetiranje je usmereno na ravnopravan pristup resursima, uslugama i odlukama o pitanjima važnim za kvalitet života i razvoj. Ono je usmereno na otklanjanje prepreka koje društvo stvara usmeravajući žene i muškarce da preuzmu na sebe rodne uloge, bez obzira na svoje lične želje, potencijale i izbore. Potrebno je da se takve prepreke prepoznaju i uklone kako bismo doprineli društvu slobode, razvoja i blagostanja.


Uz pomoć ROB alata možemo da prepoznamo neravnopravnosti koji se kreiraju kroz „neutralne“ politike, u odnosu na pol, godine starosti, zdravstveno stanje, mesto stanovanja itd. I što je još važnije, uz pomoć ROB-a možemo da krenemo da otklanjamo te nejednakosti kao i da sprečimo da se u budućnosti nejednakosti pojave kao posledica „rodno neutralnog“ planiranja. ROB predstavlja strateški pristup u kome se, pomoću alokacije sredstava za sprovođenje politika, mera i programa otklanjaju prepreke i podstiču višestruki potencijali žena i muškaraca, devojčica i dečaka u korist pozitivnog razvoja društva. ROB nam omogućava da osiguramo da svi imaju jednak pristup resursima, da ravnopravno o njima odlučuju, kao i da imaju jednake koristi od upotrebe tih resursa. ROB je važan oslonac u izgradnji pravednijeg društva, efikasnije javne uprave i transparentnijeg budžeta.


Neki budžetski korisnici izdvojili su novac u visini javne nabavke male vrednosti za izradu sektorske rodne analize. Na primer, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture priprema svoju sektorsku rodnu analizu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo već ima rodnu analizu. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija takođe je u postupku pripreme za rodnu analizu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i Narodna skupština Republike Srbije su uključili izradu rodne analize u budžete za 2018. godinu.


Ovo znači da ćemo uskoro imati ne samo podatke, nego i koga da pitamo kako da uradimo ili naručimo rodnu analizu za naš sektor. Što više budžetskih korisnika bude prošlo kroz ovo iskustvo, to će lakše biti onima koji dolaze sledeći.


U produžetku pogledajte animirani video koji nas vodi na putovanje o rodno-odgovornom budžetiranju (ROB) i pokazuje na koji način ROB može unaprediti demografske politike u zemlji kao što je Srbija. Kreator videa je tim UN Women u Srbiji, a povodom 10-godišnjice od uvođenja rodno-odgovornog budžetiranja u državi:Izvor: unwomen.org

Comments


bottom of page