top of page

Udruženje "Mame su zakon" i Digitalna zajednica pokreću inicijativu “I preduzetnice su mame”

Udruženje "Mame su zakon" i Digitalna zajednica su dogovorili saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta.


Predložene mere imaju za cilj izjednačenje položaja preduzetnica sa zaposlenim ženama. Ujedno treba da doprinesu politici nataliteta Republike Srbije, kako ne bi diskriminatorskom praksom predstavljala prepreku ženama koje žele da se ostvare kao majke.


Potpišite peticiju i informišite se o predloženim merama.Comments


bottom of page