top of page

Trendovi koji će oblikovati narednu deceniju

Pre nego što je globalna pandemija zaustavila svet, kompanija Dentsu je počela da radi na analiziranju dugoročnih potrošačkih trendova koji će oblikovati narednu deceniju, ni ne sluteći koliko će brzo ta analiza naići na prepreku.Sada, dok brendovi nastoje da formiraju put oporavka i rasta, lista je ažurirana tako da prikazuje trendove do 2030. godine. Na osnovu intervjua sa svetski poznatim akademicima, autorima i stručnjacima, većeg broja anketa potrošača, opsežnih sekundarnih istraživanja i analiza studija slučaja, u nastavku možete videti Dentsu viziju potrošača. Radi jednostavnijeg uvida, kompanija Dentsu je analizu svela na četiri teme, od kojih svaka sadrži tri trenda kao i preporuke brendovima za svaki trend.


Tema 1: Univerzalni aktivizam


Prvi trend: Aklimatizujmo se

Do 2030. godine borba protiv klimatskih promena baziraće se na prilagođavanju i prelasku na održiviji način života. Potrošači će okarakterisati neaktivnost brenda u vezi sa klimatskim promenama krivičnim nemarom.

66% potrošača veruje da će do 2030. godine reputacija kompanije zavisiti od njene akcije u borbi protiv klimatskih promena.


Drugi trend: Nova paradigma podataka

Do 2030. godine brendovi će koristiti nove oflajn strategije kao odgovor na potrošače koji žele da se odreknu pogodnosti digitalnih usluga radi kontrole nad svojim podacima. U skladu sa tim, možemo očekivati pojavu novog saveta za digitalnu etiku koji će osigurati da brendovi odgovorno koriste svoju moć i položaj.


Treći trend: Kaleido-identitet

Do 2030. godine koncept identiteta potrošačima će pružiti nove izvore pripadnosti. Istovremeno, pritisak na usaglašenost kroz društvene i profesionalne interakcije znači da ćemo primetiti upotrebu veštačke inteligencije koja će nas upozoriti kada rizikujemo da iznesemo stav koji će može izazvati negativnu reakciju. Brendovi će morati da se samoobrazuju i kontinuirano deluju kako bi se razvijali u skladu sa zahtevima mlađe demografske kategorije.


Tema 2: Sintetičko društvo


Prvi trend: Izvan granica čoveka

Do 2030. godine nove tehnologije poput egzoskeleta, genetskog uređivanja, pametnih lekova i interfejsa mozak-računar pružiće nam mogućnost da nadogradimo ljudske mogućnosti. Već danas bi trećina potrošača razmotrila ugradnju mikročipa u mozak kako bi poboljšala čula, produžila životni vek i naučila nove veštine. Međutim, kao posledicu ćemo imati novu zdravstvenu podelu između onih koji mogu da priušte navedena poboljšanja i onih koji to ne mogu.


Drugi trend: Virtuelno postavlja standarde

Do 2030. godine interesovanje za eSport primoraće sport i aktivnosti iz stvarnog sveta na inovacije, stvarajući nova sponzorstva i partnerstva za brendove. Audio i vizuelni sadržaj unaprediće svakodnevne aktivnosti.

48% potrošača navodi da uživa u gledanju eSporta isto koliko i u posmatranju uživo.


Treći trend: Tehnološko zajedništvo

U narednoj deceniji, tehnološke inovacije će sve više negovati ljudsku povezanost i zajedništvo uprkos udaljenosti. Za brendove, potencijal tehnologije pružiće nove načine komunikacije sa potencijalnim kupcima i njihovo angažovanje putem čula koja dosežu izvan granica vida i zvuka.

33% potrošača će do 2030. godine razmotriti davanje dozvole veštačkoj inteligenciji ili robotima da se staraju o starijoj rodbini bez nadzora.


Tema 3: Veći i smeliji brendovi


Prvi trend: Uspon Titan brendova

Do 2030. godine potrošači će odabrati određene marke koje će biti njihovi glavni životni partneri i postati sastavni deo svih komercijalnih aktivnosti i svakodnevnog načina života. Kako potrošači sve više pretražuju kategorije, a ne imena brendova, identitet brenda će biti upitan.

33% potrošača bi razmotrilo korišćenje jedne kompanije za sve svoje životne potrebe do 2030. godine, uključujući kupovinu, zdravstvenu zaštitu i finansijske usluge.


Drugi trend: Svaki brend je zdravstveni brend

Do 2030. godine obezbeđenje dugoročnog zdravlja i blagostanja postaće glavni cilj donošenja odluka o kupovini za veliki broj potrošača. Na taj način, svaki brend će postati zdravstveni brend i od svih kompanija će se očekivati da pomognu potrošačima da poboljšaju svoje zdravlje kroz njihove proizvode i usluge.


Treći trend: Građani sa 5 zvezdica

Do 2030. godine brendovi i vlade će ocenjivati potrošače/građane po čitavom nizu faktora, određujući da li mogu pristupiti ekskluzivnim pa čak i javnim uslugama. Društvene mreže će omogućiti potrošačima da rangiraju jedni druge i svedočićemo svetu u kom se svaka osoba boduje u kontekstu posla, ličnih i javnih usluga.

44% potrošača će do 2030. godine razmatrati dobijanje ranga od strane vlade na osnovu društvenog doprinosa.


Tema 4: Ljudska dividenda


Prvi trend: Šta roboti ne umeju?

Do 2030. godine biće još veća premija za ljudske veštine kao što su kreativnost i saosećanje - ali i za brendove koji uspešno oslikavaju ove osobine. Ugrađivanje i negovanje ljudskih veština i osobina u bazu kupaca i radnu snagu postaće dominantni atribut brenda.


Drugi trend: Igra bez ciljeva

Potrošači će tražiti zabavu i iznenađenja kada je u pitanju način na koji provode slobodno vreme. Iskustva će biti vođena održivom i društvenom svrhom, pružajući nove mogućnosti brendovima kao kustosima oflajn iskustva.

70% potrošača se slaže da je COVID-19 povećao interesovanje za dobar život i zabavu.


Treći trend: Emocija prevladava objektivnost

Do 2030. godine emocije će postati još moćniji način utvrđivanja istine u odnosu na objektivnost i kritičko mišljenje. Isprekidane linije između činjenica i netačnih informacija navešće potrošače da daju prednost emocionalnim reakcijama u donošenju odluka. Iz tog razloga, brendovima će postajati sve važnije da se usredsrede na transparentnost kako bi pružili uvid u tačnost plasiranih informacija.Na ovaj način, brendovima se pruža pomoć u razvijanju onoga što danas nazivamo inkluzivnom inteligencijom - sposobnost da u svoje vrednosti uvrste nove poglede i ponašanja u kontekstu rastuće nejednakosti i etičke složenosti.


Izvor: https://brands.dentsu.com/consumer-vision-2030/start

Comments


bottom of page