top of page

Rizici za prirodu rastu: zašto je kriza koja zahvata prirodu bitna za posao i ekonomiju

Pažnja: Rizici za prirodu rastu!


Gubitak prirode je alarm za planetu. Čovečanstvo je već izbrisalo 83% divljih sisara, polovinu svih biljaka i ozbiljno izmenilo tri četvrtine kopna bez leda i dve trećine morskog sveta. Milion vrsta je u opasnosti od izumiranja u narednim decenijama – što je stotinu puta više od proseka za poslednjih 10 miliona godina.Izveštaj o Globalnim rizicima Svetskog ekonomskog foruma za 2020. godinu navodi gubitak biodiverziteta i kolaps ekosistema kao jednu od pet glavnih pretnji sa kojima će se čovečanstvo suočiti u narednih deset godina. Društvo i ekonomija se fundamentalno oslanjaju na biodiverzitet. Naše istraživanje pokazuje da je 44 triliona američkih dolara - preko polovine ukupnog svetskog BDP-a - delimično ili u velikoj meri zavisno od prirode i njenih usluga. Gubitak prirode utiče na većinu biznisa - kroz efekte na poslovanje, lance snabdevanja, tržišta.


Ljudi imaju moć da to promene. Čovečanstvo mora hitno da preispita svoj odnos sa prirodom, kako bi zaustavilo i preokrenulo alarmantnu degradaciju prirodnog sveta. Lideri iz sveta biznisa moraju da odigraju presudnu ulogu i stave prirodu u fokus svojih procesa i donošenja odluka, sistematski identifikujući, procenjujući, ublažavajući i otkrivajući rizike povezane sa prirodom kako bi se izbegle teške posledice. Biznisi bi mogli biti deo globalnog pokreta za zaštitu i obnavljanje prirode.


Uprkos sve većem fokusu na temu uništavanja prirode, još uvek postoji ograničeno razumevanje zašto je to važno za biznise i šta privatni sektor praktično može da uradi u vezi sa tim. Svetski ekonomski forum je 2020. godine pokrenuo seriju izveštaja Nova ekonomija prirode (NNE – New Nature Economy), ističući poslovne i ekonomske argumente za zaštitu prirode.


Prvi izveštaj NNE serije, Nature Risk Rising, objavljen u saradnji sa PwC, objašnjava kako su rizici povezani sa prirodom važni za poslovanje, zašto ih je neophodno hitno uključiti u strategije upravljanja rizicima i zašto je od vitalnog značaja staviti zaštitu prirodnih dobara među prioritete u okviru šire agende globalnog ekonomskog rasta.


Izvor: WEForum

Comments


bottom of page