top of page

Prijavite se za treći u nizu online panel u okviru projekta „Igraj se sa tatom“!

O tome kako da porodice funkcionišu kao skladni timovi, kako da svaki igrač u timu bude timski igrač, i o tome koliko je važno da se timski duh gaji i na nivou pojedinca, i na nivou porodice, i na nivou društva, pričaćemo na trećem onlajn panelu „Igraj se s tatom – Timski igrači“.


Čućemo lične primere naših panelista, njihove savete i njihova razmišljanja na ovu i srodne teme. Pratite nas sutra 11. avgusta u 14:30h, putem Zoom platforme.Panelisti:


- Dubravka Negre, šefica Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan

- Nebojša Bjelotomić, direktor Saga New Frontier Group

- Dragoljub Damljanovic, potpredsednik za energetiku u Jugoistočnoj Evropi Schneider Electric


Ovaj tekst/analiza/publikacija/video/sadržaj nastao je u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu (ili drugom sadržaju) pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Illustration from freepik.com / Icons made by Monkik, Freepik, Good Ware from www.flaticon.combottom of page