Pridružite se Talent inicijativi kroz učešće u anketi

Updated: May 24, 2021

Imate priliku da se kroz istraživanje razvoja talenata pridružite inicijativi koju je pokrenula AFA u partnerstvu sa kompanijom IKEA i brojnim drugim partnerima.

Istraživanje se sprovodi u okviru talent inicijative i organizacije prvog AFA Talent Development Foruma, događaja koji će 10. juna u virtuelnom 3D prostoru na jednom mestu okupiti glavne pokretače našeg društva – kompanije, mlade i akademsku zajednicu. Ovaj događaj je jedinstven, jer po prvi put okuplja sve aktere kojih se tiče tema razvoja talenata i pokreće značajan dijalog koji treba da dâ odgovore na goruće pitanje talent paradoksa - fenomena „rata za talente“ i istovremenog rasipanja i nedostatka talenata na tržištu. Potrebe tržišta se menjaju iz dana u dan, a nama su potrebne informacije koje važe i vrede - danas!


Kako bi slika trenutnog stanja na domaćem tržištu rada bila relevantna, u toku je istraživanje stavova, iskustava i potreba poslodavaca, studenata i profesora kada je u pitanju razvoj talenata.


Rezultati će biti predstavljeni na Forumu, a bez njih nema polazišta za kreiranje strategije delovanja. Ako u okviru poslovanja osećate posledice talent paradoksa, imate poteškoće da nađete, razvijate i zadržite talente, ili pak imate jasnu ideju i strategiju za prevazilaženje jaza između potreba kompanija i mogućnosti koje tržište nudi, podelite to sa nama!


Kliknite na link i popunite anketu, bilo da ste HR, EB ili menadžer na bilo kojoj drugoj poziciji koji se bavi razvojem ljudi. Talenti su naša zajednička odgovornost. Ne bismo smeli to da zaboravimo.