top of page

Pridružite se Talent inicijativi kroz učešće u anketi

Updated: May 24, 2021

Imate priliku da se kroz istraživanje razvoja talenata pridružite inicijativi koju je pokrenula AFA u partnerstvu sa kompanijom IKEA i brojnim drugim partnerima.

Istraživanje se sprovodi u okviru talent inicijative i organizacije prvog AFA Talent Development Foruma, događaja koji će 10. juna u virtuelnom 3D prostoru na jednom mestu okupiti glavne pokretače našeg društva – kompanije, mlade i akademsku zajednicu. Ovaj događaj je jedinstven, jer po prvi put okuplja sve aktere kojih se tiče tema razvoja talenata i pokreće značajan dijalog koji treba da dâ odgovore na goruće pitanje talent paradoksa - fenomena „rata za talente“ i istovremenog rasipanja i nedostatka talenata na tržištu. Potrebe tržišta se menjaju iz dana u dan, a nama su potrebne informacije koje važe i vrede - danas!


Kako bi slika trenutnog stanja na domaćem tržištu rada bila relevantna, u toku je istraživanje stavova, iskustava i potreba poslodavaca, studenata i profesora kada je u pitanju razvoj talenata.


Rezultati će biti predstavljeni na Forumu, a bez njih nema polazišta za kreiranje strategije delovanja. Ako u okviru poslovanja osećate posledice talent paradoksa, imate poteškoće da nađete, razvijate i zadržite talente, ili pak imate jasnu ideju i strategiju za prevazilaženje jaza između potreba kompanija i mogućnosti koje tržište nudi, podelite to sa nama!


Kliknite na link i popunite anketu, bilo da ste HR, EB ili menadžer na bilo kojoj drugoj poziciji koji se bavi razvojem ljudi. Talenti su naša zajednička odgovornost. Ne bismo smeli to da zaboravimo.

bottom of page