top of page

Održan sedmi po redu online panel u okviru serijala "Igraj se sa tatom"

Koja je ženska strana medalje kada su u pitanju neplaćeni poslovi i briga o deci, čuli smo na sedmom panelu „Play with dad“


Bojana Vasiljević (HR direktorka NCR) je istakla kako je najbitnije da u porodici postoji simbioza kada su u pitanju neplaćeni poslovi i da je svaka porodica unikatna, te da ne postoji podela poslova na muške i ženske. Takođe, naglasila je važnost uključivanja dece u kućne poslove od najranijeg uzrasta, jer je to dobro i za decu i za celu porodicu. Bojana je podelila sa nama kako u njenoj porodici neplaćeni poslovi jesu ravnomerno podeljeni, ali kako je put do takve podele bio dug i kako je u pitanju jedna kontinuirana evolucija.


Isidora Usendić (direktorka usluga Zuehlke) je naglasila kako ona u svom profesionalnom i privatnom okruženju nije primetila da je na žene pao veći deo kućnih poslova i brige o deci u periodu pandemije kada je eksterna podrška u kući smanjena ili izostaje. Isidora je takođe podelila s nama da je u njenoj porodici raspodela ravnopravna, ali kako bez eksterne podrške nije moguće baš sve postići, te da kad je nema – peglanje npr. izostaje. Isidora se osvrnula i na jedan važan faktor, a to je da žene donekle strahuju da će izgubiti deo svog identiteta ukoliko deo majčinske uloge i kućnih poslova (koji su njihova tradicionalna uloga) prepuste muškarcima.


Slađana Ginić (osnivačica i direktorka LeadNet-a) je naglasila kako su majke role modeli deci, pa da je važno da deca vide mamu koja je uspešna i koja ravnopravno sa svojim suprugom deli kućne poslove. Takođe, Slađana je istakla kako su žene te koje su neretko same zaslužne za „veći teret“ koji padne na njih, jer imaju potrebu da prate ili nadgledaju sve, a često i smatraju da su one te koje najbolje umeju da urade neki kućni posao ili pomognu deci oko nečega. Slađana je, kao preduzetnica, podelila sa nama i kako preduzetnički život po njoj ima više prednosti nego mana kada je u pitanju vreme provedeno sa decom, jer dozvoljava potpunu fleksibilnost i aranžiranje poslovnih obaveza u skladu sa obavezama oko porodice. Slađana je i primetila kako je u njenom okruženju 80% parova sa decom takva da jedan supružnik radi za poslodavca, a drugi je preduzetnik.
Ovaj tekst/analiza/publikacija/video/sadržaj nastao je u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu (ili drugom sadržaju) pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Illustration from freepik.com / Icons made by Monkik, Freepik, Good Ware from www.flaticon.combottom of page