top of page

Najinteresantnije industrije i poslovi budućnosti

Često koristimo maštu da zamislimo budućnost u kojoj roboti preuzimaju većinu naših poslova i kako ostajemo besposleni i bez svrhe. Međutim, umesto da stvaramo strahove, možemo zapravo shvatiti kako su nam nove tehnologije dobri partneri, koji će nam omogućiti još više prilika za nova i još zanimljivija radna mesta. O kakvim inovacijama i poslovima budućnosti je reč?Sektor imaginacije i kreativnosti

Tehnološki trendovi nam donose takozvanu „ekonomiju imaginacije“, koja je definisana kao ekonomija u kojoj intuitivno i kreativno razmišljanje stvara ekonomsku vrednost, a logično i racionalno razmišljanje se prenosi na druge ekonomije. Činjenica je da ljudi ipak nadmašuju mašine kada je u pitanju inovacija i širenje intelektualnih, maštovitih i kreativnih granica i tako stvaraju poslove koji uključuju veštine koje je nemoguće automatizovati. Neka od novih radnih mesta su: modni dizajner 3D štampanja, dizajner virtuelne realnosti, kao i arhitekta proširene stvarnosti.


Bioinžinjering i Neuroscience

Kako se razvijaju naši kapaciteti za napredak u generičkom inženjeringu i neuro-inženjeringu, potražnja za poslom u ovom sektoru će rasti. Dovoljno je da pomenemo da je najnovija sezona serije „Black Mirror“ istraživala svet u kome ljudi imaju moć da prenesu svoju svest na mašine, da spoje njihove umove sa drugim umovima, pa čak i da beleže uspomene drugih, prate šta drugi misle, osećaju ili rade. Mnogi istraživači nastoje da takve mogućnosti i sami ostvare.

Tako je početkom prošle godine Elon Mask predstavio kompaniju Neuralink, koja ima za cilj da spoji ljudski um sa veštačkom inteligencijom posredstvom takozvane „neuronske čipke“. Već se desio proces spajanja dva mozga preko interneta, koji je omogućio međusobnu komunikaciju, dok su različiti istraživački timovi uspeli da razviju mehanizme za „čitanje misli“ ili rekonstruciju sećanja pojedinaca putem uređaja. Ova lista se dalje razvija i kroz napretke u genskoj terapiji i genetičkom inženjeringu. Primeri radnih mesta u ovom sektoru su: tehničari za neuro-implantate ili neuro-robotski inženjeri.


Etika tehnologije, filozofija i politika

Tehnologija je neizmerno moćno oruđe današnjice, koje podstiče mnoštvo novih društvenih, etičkih i moralnih pitanja. Tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni zla, već se sve svodi na to u koje svrhe ćemo je mi iskoristiti kao društvo.

Kako se tehnologija sve više razvija, biće sve veće potražnje za profesionalcima koji mogu postaviti prava pitanja o novim alatima i postaviti odgovarajuće etičke smernice za širok spektar različitih scenarija. Neki od ovih profesionalaca mogu biti: konsultant za poboljšanje kognitivnih sposobnosti, etičar genetske modifikacije, digitalni detektiv, čuvar privatnosti ili tvorac zakona o tehnologiji i mnogi drugi. Ovo je oblast koja će biti od velike važnosti, ako želimo da osiguramo prednosti tehnologije i minimiziramo njenu štetu.


Održiva budućnost i obnovljiva energija

Neki od najvećih izazova današnjice bili su samo okidač za razvoj novih tehnologija. Kako klimatske promene postaju najveća pretnja našoj vrsti, suočeni smo sa značajnim rešenjima koja uključuju održivu infrastrukturu, čistiji transport i obnovljive izvore energije.

Kao rezultat toga, rastuća potražnja za obnovljivom energijom i inovativnim rešenjima već je stvorila nova radna mesta. Tako su na primer, solarna i vetroelektrana bili glavni pokretači za stvaranje radnih mesta u američkom sektoru obnovljivih izvora energije, koji je samo u 2016. godini zaposlio oko 777 hiljada ljudi.

Neka od novih zanimanja iz ugla ovog sektora će biti: pametni urbanista, arhitekta čiste mreže, kućni dizajner nula potrošnje, savetnik za korišćenje energije i još mnogo drugih.


Budućnost transporta

Postoji realna opasnost od otpuštanja miliona ljudi ako dođe do uspona autonomnih ili samostalnih vozila. Iako će ove inovacije dovesti do smanjenja dosadašnjih zaposlenih, upravo će razvoj ovih novih vozila dovesti i do razvoja potpuno novih radnih mesta. Neka od njih će biti - inženjeri protoka prometa i inženjeri operativnog sistema bez vozača.

A možda najinteresantnije zanimanje budućnosti, koje možemo očekivati ne samo u filmovima naučne fantastike, je međuplanetarni pilot.


Kretanje ka poslu sa svrhom i značenjem

Kako se situacija vrlo rapidno menja, moramo biti spremni da pripremimo mlade generacije veštinama preživljavanja 21. veka, koje će ih pripremiti za uloge u stalno promenjivoj radnoj okolini.

Na kraju cilj treba da bude kreiranje društva u kome će rad biti motivisan strašću, kreativnošću i željom da se doprinese dobrobiti čovečanstva. Ono što je važno je da se upravo većina predviđenih poslova budućnosti uskladi sa ovim ciljem. Na kraju krajeva svrha rada treba da bude doprinos stalnom ljudskom ili ličnom napredku, bilo tehnološkom, intelektualnom ili kreativnom.


Izvor: Singularity Hub

Opmerkingen


bottom of page