top of page

ManpowerGroup Srbija uvela četvorodnevnu radnu nedelju

Kompanija ManpowerGroup Srbija započela je pilot projekat četvorodnevne radne nedelje sa ciljem da smanjenje broja radnih dana dovede do srećnijeg, zdravijeg i angažovanijeg kadra.


"Tokom pilot projekta sprovedeno je istraživanje, koje je omogućilo da se na osnovu merljivih podataka donese odluka o dugoročnoj implementaciji projekta. Shodno tome, obaveštavaju da je projekat četvorodnevne radne nedelje usvojen za stalno, kao i da će proces prilagođavanja novog poslovnog modela biti konstanta u sve dinamičnijim poslovnim uslovima", navodi Telegraf Biznis.


Koncept četvorodnevne radne nedelje usvojen je zbog brojnih prednosti kao što su "veća motivacija zaposlenih, agilnost, mentalno zdravlje, odgovornost, viši kvalitet usluge, bolje performanse i digitalizacija procesa".
Rezultati istraživanja u Srbiji tokom pilot projekta ukazuju:

  • na veću angažovanost i produktivnost zaposlenih, pri čemu je 90,5% zaposlenih izjavilo da su osnaženi da efikasnije obavljaju svoje radne aktivnosti

  • na bolji balans privatnog i poslovnog života zaposlenih, pri čemu 97% zaposlenih beleži pozitivan uticaj na balans privatnog i poslovnog

  • da 91% zaposlenih izrazito saglasno vidi svoj budući karijerni put u ManpowerGroup JIE, u odnosu na 75% njih pre realizacije pilot projekta

  • da će novi radni režim doprineti i ekološkom aspektu poslovanja zato što će potrošnja energije biti smanjena

  • na privlačnost za nove kadrove

  • na potrebu dežurstva jednog člana svakog tima tokom petog neradnog dana, u cilju obezbeđenja kontinuiteta poslovanja sa klijentima i partnerima

  • na motivaciju drugih kompanija na slične akcije koje u fokus stavljaju svoje zaposlene

“U doba kada ljudski kapital postaje sve važniji i vredniji, mi imamo odgovornost da ne brinemo samo o našim zaposlenima i procesima, nego i o zaposlenima i procesima velikog broja drugih kompanija. Kao lideri u svojoj industriji, dajemo prioritet “storydoing“-u i konstantno pokrećemo talase pozitivnih promena. Radujemo se prenošenju iskustva o projektu četiri radna dana i drugim pravnim licima kako bismo zajedničkim snagama tržište rada Srbije i regiona približili najkonkurentnijim evropskim tržištima“, izjavio je Aleksandar Hangimana, Managing Partner, ManpowerGroup SEE, a objavio Telegraf Biznis.


“Radni procesi postaju sve kompleksniji jer je na radnim stolovima kompanija dosta novih tema, a ključne reči su transformacija, CEO 2, psihološka sigurnost, inkluzija, kulturna inteligencija, ali i uticaj rada kompanije na poslovno okruženje. Vodeći se brigom o zaposlenima, a u duhu inovacija, kompanija ManpowerGroup Srbija je napravila hrabar iskorak od četiri radna dana, koji će, nadamo se, navesti druga pravna lica na razmišljanje o reinžinjeringu modela rada“, izjavio je Aleksandar Plavšin, Head of Marketing and Communications, ManpowerGroup Srbija, a objavio Telegraf Biznis.


„Sa pravnog aspekta projekat četvorodnevne radne nedelje predstavlja benefit za sve zaposlene, čime se od strane kompanije iz ugla poslodavca, svim zaposlenima daju veća prava od prava koja su definisana zakonskim odredbama, na osnovu čega zaposleni zadržavaju sva svoja prava kao da rade u sistemu petodnevne radne nedelje“, izjavio je Srđan Botorić, rukovodilac pravne službe, ManpowerGroup Srbija, a objavio Telegraf Biznis.


„Svedočimo porastu generalne stope fluktuacije, koja nas zabrinjava i uvlači u trku, koju trčimo samo na duge staze – kako privući nove kandidate, ali i zadržati svoje zaposlene? Odgovor je vrlo kratak – kvalitet organizacione kulture, kompanijske vrednosti i autentičnost poslodavca, što na sjajan način opisuje projekat četvrorodnevne radne nedelje“, izjavila je Lana Mučalov, Regional Research Manager, Assert International, a objavio Telegraf Biznis.


1 Comment


Gill Jimmy
Gill Jimmy
Sep 20, 2022

This is an excellent piece that describes the continuing situation. Most writers explain themselves in various ways, but your material has helped me to refresh my knowledge. happy wheels

Like
bottom of page