top of page

KORPO-PRIČE: SAGA i AFA su inspiracija

Proteklu 2022. godinu mi u SAGA pamtićemo po brojnim unapređenjima, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Sa ponosom se osvrćemo na saradnju sa AFA organizacijom tokom 2022. godine, posebno na projektu All for All Leadership Summit, gde je AFA na jednom mestu okupila ljude koji se svojim idejama i angažovanjem u zajednici trude da osnaže žene na putu ravnopravnog učešća u poslovima budućnosti.

Kako sa zadovoljstvom planiramo nastavak saradnje u 2023. godini, očekujemo da zajedno nastavimo da uspešno promovišemo STEAM zanimanja među devojčicama i devojkama, kroz različite akcije koje će ih zainteresovati da se usavršavaju i istraju u ovoj oblasti i grade svoju karijeru u STEAM pravcu.


Kada bismo jednom rečju opisali i sumirali 2022. godinu, bila bi to - inspiracija, a AFA kao naš partner nas svakodnevno inspiriše da zajedno kreiramo budućnost jednakih prilika za sve.

Olivera Mrđenović, HR sector SAGA

bottom of page