top of page

KORPO PRIČE: AIK banka „dream big“ i u 2023.


Banke su prepoznale važnost AFA i nekoliko ih je član naše korporativne zajednice, među kojima je i AIK. Predsednica Izvršnog odbora Jelena Galić stoga ima jasnu poruku za 2023.


- Ne odustajte nikada od svojih snova i ciljeva, jer smo, na kraju dana, svi sami sebi najveća podrška ili najteža prepreka.

Godina za nama bila je uzbudljiva, ali za AIK banku pre svega uspešna, a isto se može reći i za AFA 2022.


- Teško je odabrati jednu reč za godinu koju je obeležilo mnogo toga. Uspešno smo započeli i završili proces integracije dva bankarska sistema, postali jedna od najvećih banaka u zemlji, dobili nacionalna i internacionalna priznanja za ostvarene rezultate, pružali podršku klijentima, zajednici, najmlađima i izgradili tim koji je okosnica naših korporativnih vrednosti i temelj daljeg razvoja. Kada bih morala sve pomenuto da pretočim u jednu reč to bi bila sinergija – ideja, iskustva, znanja, energija - jer je ona uzrok i posledica svega što smo postigli.

bottom of page