top of page

Kompanija IDC, lider u predviđanju globalnih trendova, novi AFA korporativni partner

Kompanije imaju uticaj, moć i odgovornost da budu lideri u rešavanju najvećih izazova današnjice i da vode društvo u pravcu sveobuhvatnog napretka. AFA zajednici korporativnih partnera pridružila se kompanija IDC, jedna od vodećih kompanija fokusiranih na analizu i predviđanje globalnih trendova u domenu digitalne transformacije i informacionih tehnologija. O saradnji sa AFA i izazovima koje nam tehnologija donosi u 21. veku razgovarali smo sa Nevenom Conić, direktorkom kompanije IDC.


1. Koliko je vrednost koju IDC stvara značajna u vreme digitalne transformacije?


IDC je jedna od vodećih kompanija fokusiranih na analizu i predviđanje globalnih trendova u domenu digitalne transformacije i informacionih tehnologija. Ukoliko uzmete sav korpus znanja i informacija koji postoji na našem webu, jasno je da su te informacije od suštinskog značaja, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu ukrštanja sa trendovima iz drugih sektora (geopolitika, ekonomija, društvo uopšte). IDC je tu da naslika jednu kompletnu sliku.

Međutim, činjenica da to znanje postoji je samo prvi korak. Naš zadatak je da dopremo do tržišta, da u vremenu kada ljudi sve manje posvećuju vreme i pažnju pisanoj reči, informacije upakujemo tako da skrenu pažnju, zadrže tu pažnju i izazovu interakciju među našim stejkholderima unutar organizacija i između različitih organizacija. Takva vrednost je cilj. Od toga da kažemo kako danas izgleda tržište cloud tehnologije, i kako mislimo da će izgledati za određen broj godina, moramo doći do toga da naši izveštaji inspirišu organizacije na strani korisnika da razmišljaju kako da usvoje ovu tehnologiju, a organizacije na strani korisnika kako da poboljšaju svoje usluge. Mi smo posrednik u znanju, prenosimo iskustvo, povezujemo tačke na digitalnoj mapi.

2. Koji su prema vama najveći izazovi koje nam tehnologija donosi u 21. veku i kako odgovoriti na njih?

Sigurno ne očekujete od mene da dam odgovor na izazove tehnologije u 21. veku. Mislim da nema odgovora. Ideja je samo da svi znamo kakav svet želimo da ostavimo iza sebe. Svako pojedinačno. I onda da napravimo mapu šta na tom putu želimo da uradimo, da pronađemo istomišljenike i da se potrudimo da zajedno napravimo pozitivne pomake i dobre ishode. Deluje da izazovi koje tehnologija donosi uvek budu smešteni u jednu od dve kategorije: „svet kakav smo do sada poznavali više neće postojati“ i „to sve može da se reši nekom tehnologijom“. Sve od toga da se promenio pristup medijima, informacijama, tradicionalnim načinima komunikacije, preko promene u svim industrijama i našim ličnim dnevnim aktivnostima, do toga da sada imamo Alexa-u u Lamborghini Huracanu sa mnoštvom online funkcija – odlazi u neku od ove dve kategorije.

Što se prve tiče, mislim da sa ili bez tehnologije, od danas do sutra, svakako svet nikada nije isti i nadam se da će biti sve više ljudi kojima promena nije bauk, koji se adaptiraju i učestvuju. Mislim da je tehnologija ubrzala taj proces i da ona sada zaista prožima stvarnost. Ne treba žaliti za onime što je bilo – digitalni dodatak stvarnosti, kao i svaki napredak i pronalazak, nešto je što može doneti puno dobra ukoliko se upotrebljava odgovorno, sa merom i znanjem.

Što se druge fraze tiče, da, uglavnom sve može da se reši nekom tehnologijom. Ali, pre tehnologije mora da dođe jasna ideja šta želimo, da postoji jasna mapa uticaja tehnologije koju implementiramo, odgovornost za posledice i puno učenja.

Na kraju krajeva, tehnologija je vrsta revolucije. Ta revolucija je mogla biti telepatija – i opet bi bilo puno izazova sa kojima bismo se morali suočiti.

3. Koji od projekata i tema kojim se AFA bavi vam se čini najznačajnijom? I Zašto je IDC-u bitna saradnja sa AFA?

Nas je AFA-i najviše privukao ozbiljan i temeljan pristup temama kao što su edukacija, razvijanje talenata, inovacije, rodna ravnopravnost. Zadovoljstvo je raditi sa ljudima koji dele vaše vrednosti, razgovarati sa ljudima koji imaju iste ili drugačije, ali svakako vredne ideje. Da dam primer, u junu ćemo govoriti o razvoju talenata i budućnosti tržišta rada. Mi trenutno zapošljavamo u Srbiji i u ovom domenu postoji puno izazova koje treba rešiti. Drago nam je da u tome imamo saveznike.

Comments


bottom of page