Kako poboljšanje položaja žena može povećati globalni rast za 12 triliona dolara?

Izveštaj Globalnog instituta McKinsey otkriva da bi 12 triliona dolara moglo da se doda globalnom BDP-u do 2025. godine unapređenjem ravnopravnosti žena. Javni, privatni i socijalni sektor moraće zajedno da deluju kako bi se smanjila rodna nejednakost u radu i društvu.

Neravnopravnost polova nije samo važno moralno i socijalno pitanje već i kritični ekonomski izazov. Ako žene koje čine polovinu svetske radno sposobne populacije ne ostvare svoj puni ekonomski potencijal, globalna ekonomija će ispaštati. Iako sve vrste nejednakosti imaju ekonomske posledice, u izveštaju McKinsey Global Institute (MGI) rečeno je da je fokus na ekonomskim implikacijama nedostatka pariteta između muškaraca i žena s obzirom da unapređivanje ravnopravnosti žena može dodati 12 triliona dolara globalnom rastu.


Scenario “najbolji u regionu” po kom se sve zemlje podudaraju sa stopom unapređenja zemlje koja se najbrže poboljšava u njihovom regionu mogao bi dodati čak 12 milijardi dolara odnosno 11 procenata godišnjeg BDP-a 2025. godine. Prema scenariju “punog potencijala” u kom žene igraju identičnu ulogu na tržištu rada kao i muškarci, čak 28 milijardi dolara odnosno 26 procenata moglo bi se dodati globalnom godišnjem BDP-u do 2025. godine. Procena punog potencijala MGI je približno dvostruka prosečna procena drugih nedavnih studija koja ukazuje na činjenicu da MGI zauzima sveobuhvatniji pogled na rodnu nejednakost u radu.


Čak i nakon decenija napretka ka tome da žene postanu ravnopravni partneri sa muškarcima u ekonomiji i društvu, jaz između njih i dalje je veoma veliki. S obzirom da žene obavljaju 3 puta više neplaćenih poslova od muškaraca, a države u kojima postoji podjednaka participacija oba pola u razvoju ekonomije i društva zapravo su i najprosperitetnije, usredsređivanjem na velike ekonomske mogućnosti poboljšanja pariteta između muškaraca i žena, svet bi imao veliku korist ostvarujući značajan napredak.


Izvor: https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth#