top of page

Kako na vreme uočiti tačke prevoja i iskoristiti promene koje donose digitalne tehnologije?

Updated: Jul 8, 2021

Jelisaveta Lazarević, AFA Head of Corporate Partnerships i asistentinja na FEFA, pisala je za portal Baza znanja o značaju pravovremenog uočavanja tačaka prevoja za uspešno vođenje biznisa.

„Tačke prevoja su rana upozorenja i znaci da je tradicionalan način na koji kompanija radi svoj biznis, kao i metrika koju koristi da bi predvidela uspeh svog biznisa, zapravo zastareo (McGrath, 2020). To je upravo ono što se dešava kompanijama kada disruptivne inovacije i digitalne tehnologije drastično menjanju način na koji su te kompanije poslovale ranije. Zato je važno da kompanije uočavaju digitalne tačke prevoja, pre nego što one nastanu“, ističe Jelisaveta.


Kako bi kompanije pravovremeno uočile digitalne tačke prevoja, ključno je da uvode inovacije u biznis modele, kao i da primenjuju nekoliko pristupa poslovanju koji obezbeđuju detektovanje promene na vreme. McGrath je definisala osam takvih pristupa, a mi ističemo drugi koji se odnosi na diversifikovanost i inkluziju različitih mišljenja u procesu stvaranja vrednosti.


Tehnološke kompanije današnjice kreiraju proizvode i usluge koje svi jednako koristimo, ali u tim kompanijama prvenstveno rade muškarci (žene čine samo 20% svih tech radnika). Kako bi proizvodi bili kreirani prema potrebama svih klijenata, važno je poslovati inkluzivno, o čemu svedoče podaci – kompanije koje imaju inkluzivnu kulturu imaju 6 puta veće šanse da budu inovativnije i agilnije i 8 puta veće šanse da postignu bolje poslovne performanse (Bourke i Dillon, 2018).


Preostalih 7 pristupa i ostatak teksta: Videti iza ćoška: Kako uočiti digitalne tačke prevoja pre nego što one nastanu, možete čitati na: linku.

Comentarios


bottom of page