IKEA Srbija aktivno doprinosi AFA Mentorskom programu za buduće preduzetnice

AFA Mentorski program deo je inicijative “WE Founders”, trogodišnjeg projekta koji AFA sprovodi uz pomoć USAID-a u saradnji sa Impact Hub-om u Beogradu, a koji ima za cilj da osnaži i pomogne budućim preduzetnicama da realizuju svoje biznis ideje osnažene ženskim liderskim modelom i resursima i potencijalima snažne AFA mreže.

Zahvaljujući aktivnom učešću korporativnih partnera AFA organizacije u ovom projektu gradimo široku platformu distribucije znanja, iskustva i ekspertiza koja budućim preduzetnicama služe da obogate svoje početne pozicije i steknu veštine krucijalne za započinjanje sopstvenog biznisa, a korporativnim partnerima da aktivno doprinose društvu zasnovanom na jednakom učešću žena i muškaraca.


Kreiranje biznis plana, poslovno planiranje i budžetiranje bile su ovoga puta teme na koje su eksperti iz kompanije IKEA korisnim primerima i otvorenim dijalogom doprineli Mentorskom programu. O samom procesu izrade budžeta i biznis plana, kao važnom koraku prilikom započinjanja biznisa, slušali smo i razgovarali sa Lukom Bulatovićem, Business Navigatorom za jugoistočnu Evropu u kompaniji IKEA.


Polaznice AFA Mentorskog programa je u ime kompanije IKEA ugostila Aleksandra Triantafillidou, direktorka ljudskih resursa koja nam je približila IKEA vrednosti i svojim inspirativnim izlaganjem dočarala biznis model utemeljen na vrednostima koje IKEA implementira u svim sferama svog poslovanja.


O važnosti mentorstva kao nesebičnog doprinosa korporativnog sektora stvaranju buduće ekonosmke vrednosti Srbije, Hilde Van Criekinge, Communication Director IKEA za jugoistočnu Evropu naglašava da su jedinstvo znanja i veština najvažniji resurs koji budućim preduzetnicama može pomoći u realizaciji biznis ideje. Takođe, naglasila je da IKEA ovu temu prepoznaje kao važnu i kao deo korporativne kulture za koju se zalaže jer je najbolja praksa kada se “vodi spostvenim primerom” što je i deo ključnih vrednosti kompanije IKEA. Hilde je ovom prilikom dodala da je najveća satisfakcija jedne kompanije da podrži profesionalni razvoj žena koje su na poslovnom putu uspeha odakle će i same uskoro biti u prilici da podrže rast drugih žena, a sve u cilju stvaranja društva u kome žene ravnopravno kreiraju ekonomsku vrednost.
AFA
Asocijacija za afirmaciju žena

Gospodar Jovanova 2

11000 Belgrade, Serbia

+381 (0)11 218 0533

office@afa.co.rs

Quick Links

© 2019 created by AFA

  • LinkedIn - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube - White Circle
  • Twitter - White Circle