top of page

GLAMUR U NARODNOJ SKUPŠTINI: AFA i Merck Srbija predstavili istraživanje o rodnoj ravnopravnostiVelika većina zaposlenih u privatnim kompanijama u Srbiji, više od 80% njih, smatra da je poštovanje različitosti, ravnopravnosti i inkluzije prioritet za njih lično, jedan je od zaključaka ankete koju su sproveli AFA - All for All i kompanije Merck Srbija, čiji su rezultati predstavljeni na zajedničkom događaju povodom Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti - „Osnaživanjem žena do održivih rešenja“, 6. juna 2024. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


Predstavljeni rezultati su ishod prvog anketiranja zaposlenih u privatnim kompanijama u pogledu rodne ravnopravnosti u Srbiji.


- Velika većina zaposlenih u privatnim kompanijama u Srbiji, više od 80% njih, smatra da je poštovanje različitosti, ravnopravnosti i inkluzije prioritet za njih lično, ali ipak postoji veliki prostor na kome kompanije mogu da rade kako bi ove principe promovisale, jer skoro polovina, odnosno 41% ispitanika, kaže da kompanije nedovoljno ili uopšte ne promovišu inicijative za poštovanje različitosti, ravnopravnosti i inkluzije. Kao kompanija, želimo da budemo aktivni učenici društvenog dijaloga i pokretač pozitivnih promena u pogledu poštovanja različitosti, ravnopravnosti i inkluzije - izjavila je Ina Bulat, direktorka za jugoistočnu Evropu u kompaniji Merck.U anketi je učestvovalo 213 zaposlenih iz privatnog sektora u Srbiji, od čega 136 žena (64%) i 77 muškaraca (34%). Najveći broj ispitanika dolazi iz IT sektora (46%), potom sektora logistike (22%), poslovnih usluga (6%), medija (5%), veleprodaje (4%), zdravstva/farmaceutske industrije (3%), i maloprodaje (2%). Polovina ispitanika radi u velikim kompanijama (više od 250 zaposlenih), četvrtina u malim (10-50 zaposlenih), dok su treća grupacija u ispitivanom uzorku srednje firme (50-250 zaposlenih).


- Ravnopravnost, kao i poštovanje različitosti i inkluzije, su vrednosti koje doprinose ekonomskom rastu kompanija i privredi zemalja. Prvi korak ka eliminaciji rodne nejednakosti je da žene postanu svesne vrednosti koju donosi njihov doprinos razvoju društva sa svim svojim talentima i uverenjima. Mi žene smo polovina populacije i stoga želimo polovinu svega - naglasila je Marieta Himenez, viša potpredsednica Merck Healthcare za Evropu, koja učestvovala u intervju o rodnom jazu na događaju.


Merck kompanija, vodeća naučno-tehnološka kompanija i novi korporativni partner AFA, posvećena je unapređenju inkluzivne kulture i inicijator je istraživanja i događaja.- Bliži nam se Nacionalni dan rodne ravnopravnosti i tim povodom smo se okupili u Domu narodne skupštine da pričamo o tome zašto je osnaživanje žena važan deo održivosti društva i ekonomije. Od osnivanja, 2016. godine, fokus AFA i naše globalne zajednice je ekonomsko osnaživanje žena, njihova profesionalna afirmacija, kao i povezivanje i aktivno uključivanje u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti. U ovu borbu podjednako uključujemo i muškarce, jer samo zajedno možemo da postignemo istinsku ravnopravnost. Ovaj događaj je poseban i zbog toga što je zvanično lansirana saradnja Merck Srbija i AFA kroz korporativno partnerstvo, i verujemo da će i svaki sledeći zajednički poduhvat biti podjednako značajan za zajednicu i društvo u celini - istakla je potpredsednica AFA korporativnog borda Ksenija Karić.


Više od 80% zaposlenih su uglavnom ili u potpunosti saglasni da se žene podjednako vrednuju kao i muškarci (po pitanju mišljenja i učinka). Međutim, postoji razlika u mišljenju muškaraca i žena kada je u pitanju ova tvrdnja. Dok se 68% muškaraca je saglasno, manji procent žena, svega 48% njih, misli isto. Na pitanje da li misle da u kompaniji u kojoj rade, žene i muškarci primaju istu zaradu za isti posao, 70% ispitanika smatra da to jeste slučaj, dok ovu tvrdnju dovodi u pitanje 14% njih, a još 16% nije znalo da odgovori na ovo pitanje.


- Težimo i radimo na tome da se obrišu ili umanje se sve one razlike koje nepravedno postoje samo zbog toga što nas je biologija po nekom svojstvu koji pak nismo birali učinila drugačijim - razlike u plati i brzini napredovanja ne bi smele da postoje samo zbog činjenice da smo žene. Uz to, a posebno ako ne želimo da sagorimo, ako naša okolina ne želi da sagorimo moramo normalizovati i podelu neplaćenog kućnog rada. Briga o mentalnom i fizičkom zdravlju onih koji su izloženi neverovatnim naporima zbog stalnog balansiranja između poslovnog i porodičnog života morala bi postati nešto kao stvar lične higijene. Postizanje ravnopravnosti je proces koji traje, postoje otpori, nepoznanice, ali to ne smeju biti izgovori da odustanemo - napomenula je Tatjana Macura, ministarka u Vladi Republike Srbije zadužena za rodnu ravnopravnost.


Ambasada Nemačke u Srbiji je takođe podržala događaj kroz učešće u panelu savetnika/šefa Odeljenja za radna i socijalna pitanja Pera Krumreja, a podršku je iskazala i ambasadorka Nemačke lično.- Ravnopravnost znači: stvaranje okvira u kojem svima se pružaju adekvatne prilike da razviju svoje talente i potpuno učestvuju u životu društva, na korist društva - jasna je bila NJ.E. Anke Konrad.


Na pitanje da li smatraju da svi imaju jednake prilike da napreduju u karijeri u kompaniji u kojoj rade, njih 65% se uglavnom ili u potpunosti složilo sa ovom tvrdnjom. Njih 20%, odnosno svaki peti ispitanik se delimično ili u potpunosti nije složilo sa ovom tvrdnjom. Iako velika većina, 80% ispitanika misili da su timovi u kompanijama u kojima rade raznovrsni (prema poreklu, životnim opredeljenjima i sl), nešto je manji procent onih, 55% ispitanika,  koji misle da se zaposleni osećaju integrisano.


- Istraživanja pokazuju da je sve veći broj kompanija koje razvijaju i imaju interne mehanizme zaštite protiv diskriminacije, a mi temi ljudskih prava prilazimo na ozbiljan način - dodala je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.


Učesnice panela bila je i direktorka Un Women Srbija.


- Farmaceutska industrija je oduvek bila polje u kom su žene igrale ključnu ulogu, iako je njihov doprinos, baš kao i u drugim oblastima, često bio zanemaren. S druge strane, statistike nam i dalje pokazuju da su žene u Srbiji, ali i svuda u svetu i dalje u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce u gotovo svim oblastima našeg života. UN Women zajedno sa svojim partnerima iz Vlade i ženskim organizacijama civilnog društva već godinama radi na osnaživanju žena u različitim oblastima“, izjavila je Milana Rikanović.Prof. dr Jelena Drulović, profesorka neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, šefica Odeljenja za imunološki posredovane poremećaje centralnog nervnog sistema, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije (KCS), posebno se osvrnula na temu inkluzije.


- Poštovanje različitosti, ravnopravnosti i inkluzije je posebno od ogromnog značaja u multipla sklerozi, jer se radi o neurološkom oboljenju koje predstavlja najčešći uzrok teške onesposobljenosti kod mladih odraslih osoba, jer bolest počinje između 20. i 40. godine, a žene obolevaju 2 do 3 puta češće od muškaraca. Danas kada u svetu, a na šta smo posebno ponosni i u Srbiji, sve osobe sa ovom bolešću mogu da se leče usporavajući progresiju ove bolesti, moguće je da se sve ove osobe edukuju, potom zapošljavaju, napreduju u poslu, na radnom mestu, i uz to ostvaruju i svoje porodične ciljeve i želje, na primer ostvarivanje potomstva. Da bi žene sa MS-om ovo ostvarile, neophodno je da se osnaže, ostvarivanjem rodne ravnopravnosti i inkluzije - napomenula je prof. dr Jelena Drulović.


AFA i Merck Srbija su anketu sproveli sa ciljem unapređenja osnaživanja žena za potpuno učešće u svim sektorima i na svim nivoima privredne aktivnosti, koje je neophodno za izgradnju jakih privreda i uspostavljanje stabilnijeg, pravednijeg i ravnopravnijeg društava.

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page