top of page

Fleksibilan rad slabi kolektivni položaj žena na tržištu rada

Fleksibilno radno vreme, osmišljeno sa ciljem da smanji rodne razlike u zaposlenosti i platama zapravo negativno utiče na položaj žena.


Fleksibilan rad se već decenijama nudi i muškarcima i ženama u mnogim kompanijama. Međutim, najčešće žene koriste ovaj vid pogodnosti, obično da bi udovoljile zahtevima dece, bolesnih roditelja ili partnera kojima je potrebna dodatna nega.Fleksibilnost na radnom mestu pomaže ženama u održavanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, ali politike koje olakšavaju prelazak na posao sa skraćenim radnim vremenom ili uzimanje odsustva, zapravo mogu oslabiti njihovu poziciju na tržištu rada i potencijal za doživotnu zaradu, što povećava rodne razlike u platama. Ovim se ukazuje na potrebu za jednakim politikama za žene i muškarce.


Fleksibilan posao nudi se muškarcima i ženama već decenijama, ali, prema „The Conversation“, najčešće su žene te koje prihvataju ovu ponudu. Istraživanje je pokazalo da su žene češće nego muškarci zapošljavane sa skraćenim radnim vremenom ili nestandardno, da bi udovoljile zahtevima dece i bolesnim roditeljima ili partnerima. Analitičari sugerišu da preuzimanje ove fleksibilnosti zapravo može oslabiti kolektivni položaj žena na tržištu rada i njihov potencijal za zaradu tokom čitavog života.


Rad od kuće usled pandemije COVID-19, iako je za mnoge bio izazovan, dao nam je uvid u to kako fleksibilnost zaista može izgledati i za muškarce i za žene. Međutim, danas svedočimo postojanju socijalne stigme koja sprečava muškarce da pređu na honorarni aranžman kako bi bili tu za svoje porodice.


Posedovanje pisanih politika za podršku različitosti i inkluziji ili fleksibilne radne prakse je poželjno, ali ne uvek uspešno primenjivo. Naročito ako u praksi samo mali broj zaposlenih može iskoristiti ovakve beneficije.Pregled postojećih politika na radnom mestu važan je korak u određivanju koliko su one pogodne za podršku svim zaposlenima.


Izvor: https://theconversation.com/flexible-work-arrangements-help-women-but-only-if-they-are-also-offered-to-men-155882


Comentarios


bottom of page