top of page

Žene i tehnologija

Žene danas čine 20% svih tech zaposlenih u svetu, a upravo ta zanimanja stvaraju najveću vrednost i kreiraju novu digitalnu civilizaciju. Sa druge strane, primeri najrazvijenijih zemalja na svetu, kao i brojna istraživanja, pokazuju da su najuspešnija društva i najproduktivniji, najkreativniji i najinovativniji timovi u kompanijama i institucijama upravo oni u kojima su žene i muškarci podjednako uključeni.


S tim u vezi, postavlja se pitanje zbog čega danas ima malo žena u tim poljima? Da li je situacija oduvek bila takva? I da li ima prostora za njeno unapređenje?

U 19. i 20. veku žene u Evropi i SAD su započele aktivnu kampanju za svoja prava na jednake obrazovne mogućnosti. Nakon toga, prvi put otvoreni koledži za devojke stvaraju nove mogućnosti, priliku da žene rade zajedno sa muškarcima i zajedno sa njima učestvuju u razvoju znanja u STEAM oblastima – nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici. Razmislite o imenima kao što su Ada Lovelace, engleska matematičarka i prva računarska programerka; ili Rosalind Franklin, britanska hemičarka poznata po doprinosu istraživanjima radi razjašnjavanja strukture DNK; Grace Hopper, poznata i kao „Queen of Code“ koja je koristila svoje programerske veštine tokom služenja svojoj zemlji tokom Drugog svetskog rata; Florence Seibert, koja je razvila sistem za prečišćavanje proteina od bakterija tuberkuloze koji je i danas međunarodni standard za testiranje ove bolesti; Antonia Novello, prva žena proglašena sa generalnog hirurga SAD...


Automatizacija preti produbljivanju jaza između muškaraca i žena


Gde su danas Ada, Grace i ostale žene koje dominiraju u STEAM oblastima? Prema poslednjim istraživanjima, žene čine samo 35% studenata STEAM fakulteta širom sveta, a od ukupnog broja tech zaposlenih, samo je 20% žena. Ova brojka ne bi bila toliko zabrinjavajućada ne živimo u doba automatizacije u kome ćeod 50-200 miliona žena biti primorano da promeni svoja zanimanja, do 2030. godine, najpre u više kvalifikovane uloge (McKinsey institut 2020 ). Kada bi uspele da izvrše ovu tranziciju, žene bi radile produktivnije i bolje plaćene poslove, ali bi i učestvovale u kreiranju neophodnog ekosistema koji podržava generacijeoba pola. Ipak, ukoliko procenat žena koje učestvuju u STEAM zanimanjima ne poraste, jaz između muškaraca i žena na tržištu rada će se samo još više produbljivati.


Zašto ne postoji veća rodna raznovrsnost u STEAM-u?


Zbog čega prosečna devojčica u osnovnoj školi kaže da nije dobra u matematici? Zašto se većina devojaka širom sveta ne opredeljuje za dalje obrazovanje iz oblasti nauke i tehnologije? Jedan od glavnih razloga za manji broj devojčica u ovim oblastima jeste nedostatak ženskih uzora. Devojčice se od malena ne susreću sa ženama u STEAM profesiji koje će ih motivisati i postati njihovi role modeli. Pored duboko ukorenjenih predrasuda da su to “muška zanimanja “ jedan od razlog jeste i ubeđenje da STEM profesije nisu kreativne. Prema Microsoft istraživanjima, 72% devojčica želi posao koji će pružati dobrobit za čitav svet. Kada bi se devojčicama ukazalo na to da STEAM poslovi i jesu usmereni na korist svetu, njihova percepcija kreativnosti i pozitivnog uticaja ovih poslova mogla bi se više nego udvostručiti. Još jedan dobar razlog ovog problema jeste nedostatak praktičnog iskustva. Samo 31% devojčica učestvuje na vannastavnim STEM aktivnostima. Pored reagovanja na istaknute razloge za manjak ženskog interesovanja za prirodne nauke , bitno je proširiti svest o ovom problemu među roditeljima i nastavnicima koji mogu biti značajna podrška i ohrabrenje ženskoj deci da se uključe u zanimanja budućnosti.


AFA u inicijativi uključivanja više devojčica u STEAM


AFA (All for All) trenutno sprovodi projekat „Kindle equality: Equality in, Stereotypes out“ koji ima za cilj da obuči nastavnike i nastavnice u osnovnim školama da koriste rodno-senzitivan jezik i da svojom retorikom ne prave razliku između zanimanja za dečake i devojčice.

Takođe, AFA već tri godine radi na projektu „More Girls in STEAM“ koji je posvećen osnaživanju i inspirisanju narednih generacija devojčica i devojaka u ovim oblastima kako bi one podjednako bile zastupljene u kreiranju nove digitalne civilizacije. Podizanjem svesti o važnosti učešća žena u STEAM oblastima, ne samo da učestvujemo u stvaranju inkluzivnog društva sa jednakim mogućnostima, već uključujemo žene u kreiranje novih tehnologija i time sprečavamo rodnu pristrasnosti koja je neizbežna u trenutnim uslovima kada dominiraju muškarci. U okviru projekta AFA organizuje tri vrste hakatona:


- za devojčice osnovnih škola – Hack#teen. Devojčice zajedno sa mentorkama iz tehnoloških kompanija kreiraju rešenja kojima se podstiče zainteresovanost za tehnološka zanimanja i neutrališu predrasude da su ona samo za dečake. Svake godine učestvuje više od 50 devojčica iz cele Srbije a većina njih , gotovo 80% dolazi iz manjih gradova.


- za devojčice srednjih škola – Global Girls Hackathon. Ove godine će se u okviru prvog AFA Global Innovation Foruma organizovati globalni hakaton za srednjoškolke tokom kog će učenice ne samo raditi na izazovnom tehnološkom rešenju, već će imati priliku da steknu uvid u najtraženija tehnološka zanimanja koja donosi industrija 4.0 i digitalna civilizacija i na taj način usmere interesovanja za dalje školovanje ka STEAM oblastima.

- hakaton za studentkinje sa tehničkih, tehnoloških, umetničkih i biznis fakulteta širom Srbije, GirlsHack – koji im omogućava da u multidisciplinarnim timovima kreiraju inovativna rešenja za ekološke izazove, sajber bezbednost i sl., a dešava se tradicionalno u okviru Women Leadership Summit-a.

Kako bi se omogućilo da projekat živi kontinuirano i bude mesto okupljanja interakcije i podrške devojčicama i devojkama koje su zainteresovane za STEM i mesto susreta sa mentorkama i uzorima, AFA okuplja zajednicu zainteresovanih pojedinaca eksperata, kompanija, institucija da učestvuju u kreiranju i realizaciji platforme. U tom smislu je pre dve godine uspostavljeno i strateško partnerstvo sa Ministarstvom za Telekomunikacije kao i sa brojnim partnerima poput Telenor Fondacije, NCR, TeleGroup i mnogih drugih. Ukoliko i vi želite da postanete deo zajednice koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije, pišite nam na office@afa.co.rs.

4 Comments


For experienced players, demo mode offers an excellent opportunity to refine their gaming skills. Players can test out new strategies, try different betting patterns, and practice their gameplay without any financial risk. This can be particularly useful for games like blackjack and poker, where strategy plays a significant role in the outcome. Once players feel confident in their skills and knowledge, they can easily transition from demo mode to real money play. Aviator Casino https://aviator-casino.net/en/demo/ makes this process seamless by allowing players to create an account and make a deposit directly from the demo mode interface. This smooth transition ensures that players can continue their gaming experience without any interruptions.

Like

Danas, bilo da su žene ili muškarci, uključeni u tehnologiju i njen razvoj, stvarajući novu, naprednu i modernu digitalnu civilizaciju. eggy car

Like

Gilbert Jimmie
Gilbert Jimmie
Nov 23, 2022

Uz to, izložba propituje i utjecaj razvoja znanosti i tehnologije, važnih izuma, slope unblocked na društveni položaj i status žena s naglaskom na izlazak žena iz privatne u javnu sferu.

Like
Replying to

For experienced players, demo mode offers an excellent opportunity to refine their gaming skills. Players can test out new strategies, try different betting patterns, and practice their gameplay without any financial risk. This can be particularly useful for games like blackjack and poker, where strategy plays a significant role in the outcome. Once players feel confident in their skills and knowledge, they can easily transition from demo mode to real money play. Aviator Casino https://aviator-casino.net/en/demo/ makes this process seamless by allowing players to create an account and make a deposit directly from the demo mode interface. This smooth transition ensures that players can continue their gaming experience without any interruptions.

Like
bottom of page