top of page

Delez Srbija, vodeći trgovinski lanac, novi AFA korporativni partner!

AFA zajednici korporativnih partnera u kojoj učestvuju multinacionalne i domaće kompanije koje su lideri u rešavanju najvećih izazova današnjice, pridružila se i kompanija Delez Srbija, vodeći trgovinski lanac u našoj zemlji i članica međunarodnog trgovinskog lanca Ahold Delez koji posluje na tri kontinenta u deset zemalja, sa sedištem u Zandamu, u Holandiji.


Povodom novog partnerstva, potpredsednik ljudskih resursa i organizacionog razvoja, kao i član Izvršnog odbora kompanije Delez Srbija, Marko Babić, govorio je o značaju koji kompanija pridaje temi različitosti i inkluzije, kao i saradnji sa AFA.


1. Na koji način je Delez Srbija posvećena inkluzivnosti? Koje programe sprovodite?

Kompanija Delez Srbija, kao ponosna članica Ahold Delez Grupe, strateški pristupa temi različitosti i inkluzije, kontinuirano implementirajući različite aktivnosti koje za cilj imaju napredak u ovoj oblasti. Zato, već godinama unazad radimo na brojnim inicijativama i programima, od podizanja svesti i edukacije, do izgradnje kulture i implementacije principa koji podstiču uvažavanje različitosti i inkluzije u svakodnevno radno okruženje i redovne poslovne procese. Želimo da stvorimo okruženje u kojem se “svaki glas” čuje i gde naši saradnici ne moraju da biraju između uklapanja u korporativnu kulturu i zadržavanja svog specifičnog identiteta. Snažno verujemo da takav pristup negovanja i prihvatanja različitosti postaje nešto po čemu smo prepoznatljivi kao poslodavac na tržištu i svakako važan sastojak naše pobedničke formule.


Inkluzija osoba sa invaliditetom, kako kroz aktivnu politiku zapošljavanja, tako i kroz saradnju sa organizacijama, više od deset godina zauzima važno mesto u poslovanju kompanije. Jedan od projekata na koji smo posebno ponosni jeste razvoj koncepta inskluzivne prodavnice koji je prethodne godine uspešno primenjen u okviru Mega Maxi prodavnica koje su kroz uvođenje mirnih sati kupovine, ali i tastera za podršku pri kupovini i prioritetnih kasa dodatno prilagođene osobama sa invaliditetom. Takođe, važno je napomenuti i kontinuirani rad na postizanju rodne ravnopravnosti, sa posebnim fokusom na dodatnom osnaživanju žena na putu ka liderskim pozicijama. Među zaposlenima je 73 odsto žena, a 68 odsto menadžerskih pozicija zauzimaju upravo koleginice.


Svesni značaja i doprinosa koje mogu pružiti resursne grupe poslovanja ove godine oformljena je i interna grupa Mladi Delez Srbija, koja za cilj ima povezivanje mladih u okviru kompanije, deljenje internacionalnog znanja i dodatno odgovaranje na potrebe ove ciljne grupe.


2. Zašto je za vašu kompaniju ova tema važna?


Kao najveći privatni poslodavac u Srbiji sa timom koji broji 13.000 ljudi, i kao deo grupe koja posluje na tri kontineta, mi živimo različitost svakog dana. Ona je naša realnost, a ujedno i naša snaga. Izuzetno nam je važno da se svi naši zaposleni osećaju dobro u svom radnom okruženju, da neguju svoju jedinstvenost, ali i osećaju pripadnost timu.


Ukoliko govorimo kroz dostupne podatke i istraživanja, vrlo je jasno da razumevanje i bavljenje ovom temom pozitivno utiče i na samu reputaciju kompanije. Sa aspekta poslovanja, prednosti su značajne u pogledu rezultata, inovacija, privlačenja i zadržavanja talenata. Sa druge strane, uvažavanje nečijeg prava da bude potpuno svoj na poslu, da se oseća poštovano i podržano, u srži je zadovoljstva zaposlenih.


Na kraju, uzimajući u obzir našu veličinu, ali i svakodnevnu interakciju sa našim potrošačima, čvrsto verujemo da doprinosimo i stvaranju boljeg i inkluzivnijeg društva kao celine.


3. Zašto vam je bilo važno da se uključite u AFA?


Budući da je rodna ravnopravnost važan element naše strategije različitosti i inkluzije, ali i da smo kompanija u kojoj veći deo tima čine žene, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da obezbedimo najbolje radno okruženje i najbolje mogućnosti za sve naše kolege. Kako bismo sveobuhvatno odgovorili na ovaj zadatak, pored internih aktivnosti i projekata u ovoj oblasti, perspektiva eksternog partnera može biti obostrano veoma korisna. Uzevši u obzir ekspertizu, ali i opseg programa i inicijativa koje organizacija sprovodi, verujemo da nam partnerstvo sa AFA može biti značajna podrška na ovom putu. Ostvarivanje rodnog balansa, mogućnosti za lični i profesionalni razvoj u okviru kompanije, osnaživanje žena na putu ka liderskim pozicijama, rad na dodatnoj fleksibilnosti radnih uslova, teme su koje su od posebnog značaja i na kojima ćemo aktivno raditi i u budućnosti.Comments


bottom of page