top of page

Bambi - strategija razvoja bazirana na snagama pojedinaca i timova

Kompanija Bambi je jedna od 30 najuspešnijih kompanija u Srbiji i lider na domaćem konditorskom tržištu. Znanje i tehnologija, posvećenost kupcima i potrošačima, i kontinuirano ulaganje u građenje snažnih prepoznatljivih brendova su osnove na kojima kompanija gradi poverenje i jača svoju poziciju. Pored navedenog, potencijali zaposlenih su, takođe, jedna od važnih komponenti za ostvarivanje konkurentnosti na tržištu. Upravo iz tog razloga, želeli smo da saznamo više o inkluzivnom talent menadžmentu koji se primenjuje u kompaniji, a o tome smo imali prilike da razgovaramo sa Vesnom Novak, menadžerkom za razvoj zaposlenih u kompaniji Bambi.


1. Draga Vesna, da li nam možete reći na koji način Bambi podstiče i razvija inkluzivni pristup talent menadžmentu?

Okosnica inkluzivnog talent menadžment pristupa u Bambiju jeste, strategija razvoja bazirana na snagama pojedinaca i timova. Naš model je kreiran sa ciljem prepoznavanja, otkrivanja i upravljanja različitim potencijalima zaposlenih, kao bitnim aspektom kontinuiranog razvoja. Razvijanjem i upotrebom ovog modela želimo da pomerimo fokus ka snagama, jer smatramo da svaka individua poseduje spektar različitih potencijala koje težimo da dodatno podržimo i osnažimo. Kroz promovisanje jakih strana i ujedno podsticanje zaposlenih ka ispoljavanju lične autentičnosti, Bambi vrednuje različitosti, višeperspektivnost i podstiče kulturu prihvatanja u organizaciji.


2. Kako inkluzivna strategija utiče na razvoj zaposlenih?


Razumevajući značaj konteksta za razvoj svake individue, poseban akcenat u našoj kompaniji stavljamo na timski razvoj, trudeći se da na taj način pristupimo razvoju holistički i kros-funkcionalno, na svim nivoima u okviru organizacije. Stvarajući sinergiju timova, kroz različite razvojne programe, metodologije, edukacije, mentorstvo i druge razvojne aktivnosti, osiguravamo da se svaki zaposleni uklopi, kako u tim, tako i u celu organizaciju. Svesni smo koliko je važno sagledavati razvoj kontinuirano i pažljivo pratiti male i velike promene koje donosi i inspiriše. Zbog toga je važno posvećeno graditi kulturu učenja i konstantno osluškivati i analizirati nadolazeće potrebe za razvojem, kako bismo na osnovu novih uvida potencijalno redefinisali naše korake u adekvatnom smeru i ostali fleksibilni i otvoreni za nove pristupe. Trudimo se da ostvarimo dobar balans funkcionalnih i liderskih edukacija, koje su pre svega usklađene sa strategijom kompanije, setom definisanih kompetencija, ali i aktuelnim trendovima tržišta, i da na taj način održavamo korak sa rapidnim promenama biznisa.


3. Koja je razlika ovog pristupa u odnosu na druge?


Inkluzivni pristup se zasniva na pretpostavci da svaki zaposleni poseduje vredne kvalitete koje može produktivno primeniti u radu. Polazimo od toga da je potrebno da prepoznamo ono najbolje u svakome, kako bismo podstakli razvoj punog potencijala. Zbog toga, ideja našeg pristupa jeste da se udaljimo od homogenog talent menadžmenta koji ne daje prilike većini i isključuje mnoge ljude fokusirajući se isključivo na procenjeni visoki potencijal. Perspektiva je potpuno drugačija, orijentišemo se ne samo na individualne, već i timske potencijale ili snage, vrednujući tako različite mogućnosti svake osobe.


4. Koji su, prema Vašem mišljenju, benefiti inkluzivnog talent menadžmenta?


Vodeći se ovim pristupom pokušavamo da na različite načine umanjujemo lične i grupne predrasude, i zaista istaknemo vrednost koju različitost kreira. Svesni smo benefita koje ona donosi, i verovatno ćemo sa sigurnošću reći da je podržavamo, ali postavlja se pitanje da li je zaista tako? Zbog toga se trudimo da ovoj temi pristupimo iskreno i utkamo je u sve pore kompanije kako bi vremenom postala naš način razmišljanja i življenja, i kako bi otvorila neke potpuno nove dimenzije i perspektive značajne za budućnost. Prepoznavanjem različitih potencijala i davanjem prilika kreiramo kulturu poverenja i prihvaćenosti, i malim koracima stvaramo velike promene, inspirišući i osnažujući posvećenost, motivaciju i zajedničku svrhu naših zaposlenih.


Comments


bottom of page