top of page

Ambasadorka Australije u Srbiji o značaju rodne ravnopravnosti i digitalnog osnaživanja žena

Updated: Jun 25, 2021

Jačanje spona između ambasada, diplomatija i privrede Srbije, a u cilju ekonomskog osnaživanja žena kroz tehnologije i inovacije, jedna je od misija AFA. O dugogodišnjoj, uspešnoj saradnji australijske ambasade i AFA asocijacije i zajedničkim naporima za obezbeđivanje rodne ravnopravnosti, razgovarali smo sa Rut Stjuart, ambasadorkom Australije u Srbiji.1. Kako biste opisali saradnju sa AFA i zašto ste odlučili da podržite našu organizaciju čim ste stigli u Beograd na mesto ambasadorke?


Drago nam je što kontinuirano sarađujemo sa AFA već nekoliko godina unazad. Prvenstveno smo podržali AFA kroz učešće na događajima visokog profila kako bismo pružili podršku ženama na liderskim pozicijama. Srećni smo što smo prošle godine nadogradili partnerstvo kroz podršku AFA projektu za podizanje svesti o digitalnoj pismenosti u Srbiji kroz naš Direct Aid Program (DAP).


Impresionirana sam entuzijazmom i posvećenošću u kreiranju pozitivnog okruženja za žene kako bi ostvarile svoj puni potencijal, uključujući i prihvatanje uloge tehnologije u osnaživanju ljudi na putu do uspeha. AFA se konstantno zalaže za to da su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena neodvojivi od dostupnosti tehnologije ženama i njihove digitalne pismenosti. Dopada mi se činjenica da se AFA pozicionirala kao spona između diplomatske zajednice i privatnog sektora. Povremeno ova dva sektora funkcionišu nezavisno jedan od drugog, ali je važno da na ovoj značajnoj temi radimo zajedno.


2. Ambasada Australije je omogućila da AFA projekat koji se zalaže za podizanje svesti o digitalnoj pismenosti žena zaživi. Zašto je ova tema značajna za Vas?


Ravnopravnost polova i osnaživanje žena glavni su prioritet australijske unutrašnje i spoljne politike, u našoj ekonomskoj diplomatiji i razvojnoj saradnji. Naša vlada je utvrdila tri prioriteta za poboljšanje rodne ravnopravnosti: jačanje ekonomske sigurnosti žena, podrška većem broju žena da dođu na rukovodeće položaje i obezbeđivanje sredine u kojoj su žene i deca zaštićeni od nasilja. Poboljšanje položaja žena i devojaka u društvu takođe je važno pitanje za mene lično, kao ženu lidera.


Kada govorimo o osnaživanju žena i rodnoj ravnopravnosti, možda ne razmišljamo o pristupu tehnologijama i digitalnoj pismenosti. Ipak, naš lični i profesionalni život se brzo kreće u pravcu onlajn funkcionisanja. Sve se više oslanjamo na tehnologiju kada su u pitanju obrazovanje, poslovne i socijalne interakcije. Od presudnog je značaja da se ženama omogući potpuno učešće u ekonomiji i društvu, a kroz podržavanje pristupa tehnologiji i usavršavanje veština kako bi tehnologiju efikasno koristile.


Nedostatak digitalne pismenosti često se poklapa sa drugim oblicima socijalnog i ekonomskog zaostajanja. Oni koji nisu povezani i dovoljno vešti da učestvuju u onlajn svetu rizikuju da budu prevaziđeni i isključeni. Nažalost, pandemija COVID-19 nam je pokazala da se to već događa. U Srbiji je ekonomski pad izazvan pandemijom COVID-19 pokazao da su žene nesrazmerno pogođene.


Socijalna distanca i samoizolacija ubrzali su već započeti pravac razvoja onlajn usluga, onlajn učenja, rada od kuće. Oni sa dobrim digitalnim veštinama relativno su lako prošli kroz promene, a neki su imali i benefit od ovog aspekta krize. Međutim, benefiti nisu ravnomerno raspodeljeni, budući da se mnogi još uvek suočavaju sa preprekama da učestvuju u onlajn načinu funkcionisanja.


Prepreke su veoma realne – od kulturoloških, preko dostupnih resursa, do veština. Teško je angažovati se u onlajn prostoru ako ne možeš da priuštiš dobar internet ili nemaš svoj smart telefon ili kompjuter. Starije žene konkretno mogu da se osećaju nedovoljno sposobno za sticanje novih veština. Širina izazova implicira da moramo da radimo i sa organizacijama i sa individualcima kako bismo podigli svesnost i obezbedili podršku. Zato smo odlučili da budemo AFA partneri i pomognemo da zajedno podignemo svest i istaknemo hitnu i neophodnu potrebu za poboljšanjem digitalne pismenosti u Srbiji.


3. Koje još projekte / aktivnosti sprovodite u Srbiji u poslednje vreme?


Ambasada već duži niz godina pruža podršku organizacijama lokalnih zajednica i nevladinim organizacijama u Srbiji kroz naš program direktne pomoći (DAP). Osnaživanje žena i rodna ravnopravnost, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje žena i devojaka, dugogodišnji su prioriteti DAP-a. Drugi DAP projekti podržavaju inicijative o različitim pitanjima, kao što su promocija ljudskih prava ili slobode izražavanja, podrška osobama sa invaliditetom ili mali projekti zaštite životne sredine. Fokus ove godine bio je na projektima koji ublažavaju socijalne, zdravstvene i ekonomske posledice pandemije COVID-19.


Ponosni smo na mnoga partnerstva i inspirativne projekte koje smo razvili i podržali kroz naš DAP program. Mnogi od ovih projekata nastavili su se i nakon završetka naše podrške. Često nam se obraćaju partneri iz DAP-a tražeći podršku za inicijative koje su se pokazale uspešnim u Australiji. Jedan od primera je podrška koju smo pružili poznatom časopisu Lice Ulice da pokrene pilot projekat sličan najvećem australijskom socijalnom preduzeću, The Big Issue Australia. Kroz ovaj projekat časopis je ženama koje se često bore da pronađu posao pružio priliku da rade, uče nove veštine i zarađuju novac bez potrebe da rade na ulici.

Podrška programima čiji je cilj okončanje nasilja nad ženama je još jedan važan deo našeg rada. Nasilje u porodici ne šteti samo ženama i deci, već celom društvu. Iz tog razloga radimo zajedno sa Vladom i civilnim društvom na podizanju svesti o ovom pitanju.


4. Šta Srbija može da nauči od Australije?


Iskreno, mislim da možemo da učimo jedni od drugih. Ne verujem da postoji zemlja koja ima sve odgovore na temu obezbeđivanja rodne ravnopravnosti


Najvažnije je da se uključimo u dijalog, učimo jedni od drugih, sprovodimo promene za koje znamo da će funkcionisati i nastavimo da podižemo svest o značaju rodne ravnopravnosti.


Kako bismo napori australijske vlade da poboljša rodnu ravnopravnost bili vođeni na pravi način, oformljena je posebna kancelarija. Kancelarija za žene podržava ministarku za žene (koja je ujedno i ministarka spoljnih poslova) i premijera u sprovođenju politika za unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje života australijskih žena. Takođe, imamo i ambasadorku za rodnu ravnopravnost koja radi na tome da rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojaka ostanu u središtu australijskih diplomatskih i regionalnih bezbednosnih delovanja. Struktura u Srbiji je drugačija, ali ono što je najznačajnije jeste da postoje istaknuti ljudi koji rade na rodnoj ravnopravnosti i doprinose promenama sa uticajnih pozicija. Naravno, Vlada je samo deo te slike.


Privatni sektor i organizacije civilnog društva su dragocena sredstva za postizanje stvarnih promena. Radimo sa organizacijama civilnog društva i sa privatnim sektorom na pitanjima rodne ravnopravnosti i korist od takvih saradnji je zajednička. Nijedan sektor ili organizacija samostalno ne mogu da odgovore na sve izazove u osnaživanju žena i devojčica. Samo kroz formiranje partnerstava i kroz zajedničko delovanje imamo šanse da uklonimo ove barijere. Bilo u Srbiji ili Australiji, lekcija je ista.


Comentarios


bottom of page