top of page

AI4VET4AI: AFA deo Erasmus+ projekta o veštačkoj inteligencijiIstraživači pokušavaju da pronađu načine kako da se tehnološke promene iskoriste i na najbolji način doprinesu čovekovoj budućnosti i društvenom blagostanju, u susret promenama koje se mogu uporediti sa industrijskom revolucijom. Stručnjaci prognoziraju da će za samo dve decenije naš svakodnevni život biti neprepoznatljiv, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i poslovima koje će ona biti u stanju da preuzme.


Zbog toga je AFA - All for All organizacija, zajedno sa ukupno 26 partnera iz 11 evropskih zemalja, učestvuje u sprovođenju velikog Erasmus+ projekta AI4VET4AI - Nova generacija jakih stručnjaka za veštačku inteligenciju, koji ima za cilj da doprinese digitalnoj transformaciji evropskog tržišta rada koristeći nove, inovativne nastavne sadržaje u oblasti stručnog obrazovanja, koji se oslanjaju na veštačku inteligenciju.


Reč nije o obrazovanju o tehnologiji koja stoji iza veštačke inteligencije, već o njenoj primeni prilikom učenja i rada kroz praksu u oblastima poput dizajna, ekonomije ili medicine. Već danas su različiti oblici veštačke inteligencije, poput velikih jezičkih modela kakav je ChatGPT, dobili svoju primenu kada je reč o pretrazi informacija, osmišljavanju stručnog teksta ili proveri određenih tvrdnji. Ipak, ono što veštačku inteligenciju čini suštinski različitom od dosadašnjih tehnoloških dostignuća jeste to što će svako biti u prilici da prilagodi ovu tehnologiju svojim potrebama i lako je iskoristi, bez dodatnog stručnog znanja. Jedino potrebno znanje odnosiće se na veštinu primene veštačke inteligencije u različitim oblastima.


Upravo je to put kojim projekat AI4VET4AI ide - od identifikacije oblasti u kojima veštačka inteligencija može najbrže da pruži najbolje rezultate kada je reč o učenju, pa do stvaranja nastavnih materijala, studija slučaja i primera iz prakse koji će biti javno dostupni stručnim školama da ih iskoriste u nastavnom procesu na način koji oni smatraju najboljim.


Istovremeno, nastavnicima i profesorima stručnih škola će na raspolaganju biti materijali i kursevi koji će im pomoći da to znanje na najbolji način prenesu svojim učenicima i studentima. Fokus na stručne škole posledica je toga što je put od stručnih škola do tržišta rada najkraći - rad uz studije je često obavezan ili poželjan, a studenti su već odabrali oblast kojom će se baviti, pa je moguće obezbediti im mnogo stručnog, praktičnog znanja i primera iz prakse.


Projekat AI4VET4AI trajaće do juna 2027, a sufinansiran je od strane Evropske unije kroz Erasmus+ program, što je još jedan dokaz o tome da je značaj veštačke inteligencije široko prepoznat kao prioritet u razvoju modernog i uspešnog društva. Koordinator je Univerzitet Algebra iz Hrvatske, a osim AFA predstavnik Srbije je i FEFA fakultet, dok su ostali partneri na projektu Tehnička škola Čakovec, Udruženje za veštačku inteligenciju Hrvatske, Poslovna inteligencija (Hrvatska); Fakultet informacionih studija Novo Mesto, Školski centar Celje, Rudolfovo, Arktur (Slovenija); MCI biznis škola Inzbruk, Centar za razvoj umrežavanja (Austrija); Narodna biblioteka Nemačke za nauku i tehnologiju, Strateški partneri za senzorske tehnologije Bavarske (Nemačka);  Institut za stručno osposobljavanje AKMI, Rezos poljoprivredni brendovi (Grčka); Napuljski univerzitet Federico II; Kompanija za digitalno zdravlje Kejlon (Italija); Udruženje Digitalna inercija, Privredna komora Italije za Španiju (Španija); Amsterdamski univerzitet, Udruženje Alterkontakts (Holandija); Srednja škola S.K.T.A.I.H.L, Udruženje izvoznika jugoistočne Anadolije (Turska); Grifit koledž i Konsultantska firma za biznis i edukaciju Anser (Irska).


Sve aktivnosti AI4VET4AI projekta možete pratiti na AI4VET4AI Website, AI4VET4AI Facebook, AI4VET4AI LinkedIN.

Comentários


bottom of page