top of page

AFA partnerstvo za održive zajednice

Svet se danas suočava sa ozbiljnim ekološkim problemima koji prevazilaze granice, kontinente, ljude. Planeta zemlja je naš dom, i potrebno je da svi, pojedinci, organizacije i institucije, kao aktivni članovi zajednice damo svoj doprinos u stvaranju uslova za zadovoljavanje sadašnjih potreba, bez ugrožavanja budućih generacija da zadovolje sopstvene. Jedan od načina na koji se AFA uključuje u borbu za čistiju planetu jeste reciklaža. Odvajanje ili selekcija otpada je prvi korak u reciklaži u kome treba da učestvuje svaki pojedinac, organizacija ili institucija.Nedavno smo pokrenuli saradnju sa Udruženjem za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno”, koje se u okviru svog radnog centra već 10 godina bavi reciklažom papira, PET ambalaže, limenki i čepova. Mi želimo da budemo odgovoran deo zajednice i da svojim ponašanjem učinimo svet boljim.


Ovim putem želimo da vas pozovemo i motivišemo da date doprinos kao pojedinac ili organizacija u stvaranju boljeg društva zasnovanog na održivom i inkluzivnom razvoju kroz partnerstva sa različitim udruženjima, socijalnim preduzećima, kompanijama i institucijama.

Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad osnovano je 1997. godine kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu. Iz povremenih susreta, grupa samopodrške i radionica, postepeno su se razvile celodnevne aktivnosti, a rad se sadržinski proširio i obuhvatio gotovo sve segmente života osoba sa smetnjama u razvoju. Udruženje kroz svoje aktivnosti obuhvata dnevni centar, edukativni, radni i info centar kao i brojne radionice, sekcije i servise. Od 2010. godine nosi naziv Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad – Živimo zajedno.

Više o udruženju, kao i načinu na koji možete da se uključite, saznajte na ovom linku.

Hajde da zajedno doprinesemo pozitivnim promenama u društvu!

Comentarios


bottom of page