top of page

AFA među „10 veličanstvenih” po doprinosu povećanju rodne ravnopravnosti u neplaćenim poslovima

Na završnoj konferenciji UN Women projekta “Preraspodela neplaćenog rada” AFA je predstavljena kao jedna od „10 veličanstvenih“ organizacija koje su u poslednjih godinu dana najviše doprinele povećanju rodne ravnopravnosti kada su u pitanju neplaćeni poslovi. AFA je u okviru svog projekta “Igraj se sa tatom” javnosti predstavila uspešne očeve iz sfere biznisa, diplomatije i javnog života, organizovala fokus grupe i radionice sa očevima i decom, i kreirala Priručnik koji ohrabruje i druge aktere u društvu da organizuju ovakve radionice.

U toku prošle nedelje je zvanično završen projekat “Rodno odgovorno upravljanje - Preraspodela neplaćenog rada” koji vodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women Srbija), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade RS, a uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade. Na završnoj konferenciji koja je upriličena u Palati Srbija, AFA je isktaknuta kao jedna od „10 veličanstvenih“, tj. jedna od 10 organizacija koje su u poslednjih godinu dana najviše doprinele povećanju rodne ravnopravnosti kada su u pitanju neplaćeni poslovi (poslovi čišćenja, kuvanja, brige o deci i starima).


AFA je kroz projekat „Igraj se sa tatom“ uspela da okupi zajednicu uspešnih očeva koji i pored svoje karijere uspevaju da budu posvećeni roditelji, da predstavi te očeve široj javnosti i tako ponudi uzore na koje društvo treba da se ugleda, ali i da kreira praktične radionice za bolje povezivanje očeva sa svojom decom.


Konkretno, AFA je u proteklih devet meseci organizovala osam panel diskusija na temu značaja ravnopravnog roditeljstva, jednu fokus grupu sa očevima i jednu pilot radionicu sa tatama i decom, a kao rezultat svega toga nastao je Priručnik za organizovanje radionica za očeve i decu. Ideja je da različiti akteri u društvu nastave da organizuju ovakve radionice, kako bi se mnoštvom malih akcija širom Srbije polako razbijale predrasude i promovisao značaj većeg uključivanja očeva u brigu o deci.


Cilj organizovanja radionica je da se očevi motivišu da se više uključuju u roditeljstvo, da kvalitetnije provode vreme sa svojom decom i da se sa njima bolje povezuju, ali i da se majkama oslobodi određeno vreme za lični i profesionalni razvoj. Krajnji cilj je stvaranje skladnijih porodica u kojima su oba roditelja podjednako uključena u vaspitavanje dece i raspodelu kućnih poslova, a samim tim i u društvene i ekonomske procese.

Comments


bottom of page