top of page

Žena iz Avganistana: "Sada moram da zapalim sve što sam postigla"

Tog ponedeljka, 16. avgusta, na ulicama Kabula nije bilo žena. Prvog punog dana vladavine talibana širom Avganistana.


Nakon rata koji je trajao 20 godina, talibanska vojska je preuzela Avganistan.


Talibanska kultura svojim ektremnim praksama direktno ugrožava prava žena i devojaka.


Izveštaji iz 16 avganistanskih provincija pokazuju da žene doživljavaju ista kršenja prava koja su se dogodila pod talibanskom vlašću pre 20 godina, uključujući prisiljavanje da nose burku, prisilni brak i ograničenja slobode kretanja.


Odlučili smo da izdvojimo samo neke od žena, koje su svojim doprinosom promenile poziciju žena u društvu i koje će biti direktno oštećene novonastalom situacijom. A pored toga, da ukažemo i na fragilnost demokratije i stanemo uz njih na jedini način koji nam je trenutno moguć.


Žene u Avganistanu trenutno proživljavaju teške trenutke neizvesnosti jer ne znaju kakva ih budućnost čeka. Hajde da se udružimo i pomognemo im zajedno jer smo im sada najpotrebnije!


Pomoć možete pružiti putem linka.


Ne čekajte sutra. Njihova budućnost je u našim rukama.


Commentaires


bottom of page