top of page

Šta su roboti sa socijalnim karakteristikama?

Updated: Oct 16, 2019

Jedna od najzanimljivijih tema je bilo predstavljanje „Furhat Robot-a“, Samer AL Moubayed, CEO Furhat Robotics, koji omogućava interakciju sa ljudima, ali i pri svom aktiviranju pokazuje osobine ljudskog bića poput otkucaja srca i disanja. Misija ovog robota je da približi tehnologije ljudima, a kreiran je upravo zahvaljujući razumevanju načina na koji ljudi funkcionišu.Furhat ima nekoliko različitih karakteristika, jedna od njih je da može da pravi različite ekspresije lica: da pomera obrve, da trepće, da se smeje, ljuti, bude tužan i može u potpunosti da promeni svoju facu kroz različito godište, različite nacije, pol. Zajedno sa promenom pola, Furhat je spospoban da menja i boju glasa i na taj način mečuje pol i izraz lica sa bojom glasa. Robot je sposoban da govori 40 jezika, i takođe, sa promenom jezika koji govori menja se i izgled lica (ukoliko Furhat govori japanski, izgleda kao japanka) što predstavlja veliku mogućnost u stvaranju personalizovanih aplikacija. Sa promenom frontalne maske, robot može da bude i životinja ili neko drugo biće i sve ostale osobine se prilagođavaju u skladu sa tim. Međutim, postavlja se pitanje na koji način se ovaj robot može koristiti drugačije od već postojećih?


Suštinski, Furhat ima mogućnost potpune transformacije u odnosu na situaciju u kojoj se nalazi. Osnovna razlika je ta što Furhat ima mogućnosti da napravi personalizovanu interakciju sa ljudima i može da nas uči nekom stranom jeziku, da izvrši osnovne medicinske preglede i pomogne nam da se snađemo npr. na aerodoromu. Pomoć koju robot pruža na aerodoromu, železničkoj, autobuskoj stanici se odnosi na izdavanje karata, pomoć pri nalaženju izlaza i perona, informacije o vremenu kretanja, i to sve na jeziku na kome se vi njemu obratite. Treba imati na umu da te poslove danas uglavnom obavljaju žene (koje ne govore 40 stranih jezika), te je njihovo digitalno opismenjavanja od vitalne važnosti za njihovu kompetentnost kao radne snage 21. veka.


Na istom stejdžu zanimljivu diskusiju na temu: „Roboti su stigli!“ vodili su Cynthia Yeung, COO u Cafe X Technologies (kompanije koja pravi robote za ugostiteljstvo) i Samer AL Moubayed, CEO u Furhat Robotics, upravo o tome da roboti već jesu deo našeg svakodnevnog života, ali i o tome kako će svet izgledati kada roboti preuzmu dosadne, ali i opasne poslove? Zapravo, tokom ove diskusije je glavna poruka bila ta da se često ne razume koliko su roboti koji do sada postoje zapravo ograničeni, ali i o tome da su do sada već postojeći bolji i precizniji od ljudi za manuelne i jednostavne poslove.


U razvijenim zemljama je aktuelana i tema oporezivanja robota. Međutim, zaključak ove diskusije je bio da je logičnije da se sa tehnološkim razvojem privrede povećaju porezi, umesto da se uvodi vertikalna mera oporezivanja robota. Roboti nisu korisnici javnih rashoda, a čitava konfuzija nastaje iz razloga što se oni porede sa ljudima umesto da se porede sa drugim mašinama koje treba da olakšaju svakodnevno funkcionisanje i povećaju kvalitet života.

Comments


bottom of page