top of page

Šta poznate tate kažu o (svom) roditeljstvu čuli smo na osmom panelu „Play with dad“


Kako i pored zahtevne karijere biti super tata, na čemu treba da se bazira podela kućnih poslova i brige o deci, s kojim se to predrasudama kao društvo suočavamo, i koja je uloga javnih ličnosti u razbijanju tih predrasuda? O ovim i sličnim temama, pričali smo sa četvoricom poznatih tata.


Nebojša Dugalić (glumac i profesor) je govorio o značaju ljubavi, podrške i bliskosti između partnera, jer kada one postoje, onda se partneri utrkuju ko će koliko da pruži i doprinese porodičnoj zajednici. „Sama volja da se uloži trud predstavlja nemerljiv doprinos, jer onda nikom ništa nije teško.“ Nebojša je takođe istakao i koliko je važno da čak i kada neko od partnera ne voli da obavlja određeni posao brige o kući ili deci, da treba da „nauči” da to voli. To pokazuje ljubav i poštovanje prema drugom partneru i deci, ali je važno i zbog sebe, jer tada ne obavljamo taj posao sa negativnom energijom i otporom u sebi. “Mi se trudimo da i decu učimo da vole da se trude oko porodične zajednice, da vole da se trude oko bliskosti i da osete lepotu toga da su se odrekli nečega svoga da bi nešto učinili bratu ili sestri.“


Zoran Kesić (autor i TV voditelj) je istakao kako kao društvo nismo daleko odmakli od stare podele na muške i ženske poslove, gde je muškarac lovac čiji je zadatak da ulovi ručak za porodicu (tj. obezbedi egzistenciju), a žena je domaćica čija je primarna obaveza briga o domu i porodici. Međutim, na nama koji smo osvešćeni je da to menjamo, pa ćemo tako svojim primerom menjati i druge. Porodica i domaćinstvo nisu obaveza žene, već obaveza oba partnera podjednako. Važno je da deca vide ljubav, podršku i zajedništvo roditelja kao svojih prvih uzora. „Od kada imam decu, moj prioritet u životu je da od njih napravim dobre ljude, a tek posle toga dolaze drugi životni ciljevi.“


Ivan Miljković (olimpijski šampion i odbojkaški trener) je podelio sa nama kako je po završetku profesionalne igračke karijere sebi kao cilj postavio da bude najbolji tata na svetu, baš kao što je bio najbolji odbojkaš na svetu. Govoreći o porodici sa aspekta sporta, Ivan je rekao kako je prirodno da u svakoj porodici postoji lider, ali da to može biti i muškarac i žena. Važno je samo da se partneri dopunjuju i razumeju, da igraju timski, jer „jedino tim može pobediti“. Iako je u većini porodica slučaj da žene obavljaju mnogo više kućnih poslova i činjenica je da se to ne može preko noći promeniti, Ivan poziva sve muškarce da se potrude da doprinesu i da malo po malo počnu da odmenjuju svoje supruge u nekim obavezama, jer će tako biti bolja atmosfera u celoj porodici.


Aleksandar Radojičić (glumac) je kao predstavnik mlađe generacije pričao o tome kako se rodni stereotipi polako smanjuju, naročito u urbanim sredinama. Istakao je i prednost digitalnih tehnologija i socijalnih mreža za manje urbane sredine, jer omogućavaju da se ljudi u tim sredinama ne vode samo primerima iz svog bliskog okruženja, već da mogu da vide i neke dobre prakse iz drugih sredina. Isto tako, naglasio je i značaj javnih ličnosti ili ovakvih panel diskusija u širenju pozitivnih primera i razbijanja predrasuda. Aleksandar je „rasvetlio“ i jedan važan aspekt predrasuda koje nisu „naklonjene“ muškarcima. Naime, postoji i tzv. pozitivna diskriminacija žena u institucijama u kojim se opredeljuje starateljstvo nad detetom u slučaju razvoda, u smislu da se žene smatraju „primarnim“ roditeljima i gotovo po pravilu dobijaju starateljstvo.


Šta su još ovi sjajni očevi rekli, naročito o podeli poslova u svojim porodicama i o uvidima o roditeljstvu koje su stekli u toku izolacije prošle godine, poslušajte na snimku celog panela.
Ovaj tekst/analiza/publikacija/video/sadržaj nastao je u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu (ili drugom sadržaju) pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Illustration from freepik.com / Icons made by Monkik, Freepik, Good Ware from www.flaticon.com留言


bottom of page