top of page

Članice Alijanse za rodnu ravnopravnost na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu

potpisale zajednički dokument o posvećenosti kompanija rodnoj ravnopravnostiPočetak zajedničkog rada u okviru Alijanse za rodnu ravnopravnost svečano je obeležen 5. marta potpisivanjem zajedničkog dokumenta o posvećenosti kompanija za rodnu ravnopravnost na 26. Kopaonik Biznis Forumu. Inicijativa o pokretanju Alijanse nastala je u saradnji kompanije IKEA sa Asocijacijom za afirmaciju potencijala žena (AFA) i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji.


Alijansa predstavlja mrežu kompanija koje se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima i za jednake zarade za isti rad žena i muškaraca. Cilj osnivanja Alijanse je širenje inkluzivne kulture u kojoj su žene i muškarci ravnopravno cenjeni zbog svog jedinstvenog doprinosa na poslu, u društvu i u porodici. Inicijativi su se već pridružile i kompanije Mastercard, Telenor, Delta Holding, Asseco i UniCredit banka a poziv je otvoren i za sve ostale kompanije iz korporativnog sektora koji svojim aktivnim delovanjem mogu pomoći da se postigne jednaka zastupljenost muškaraca i žena na svim nivoima i pozicijama, izjednačavanje zarada za iste poslove i stvaranje jednakih mogućnosti za napredovanje.


U Alijansi ističu da će u narednom periodu, aktivnosti biti usmerene na međusobno usklađivanje politika rodne ravnopravnosti u kompanijama, uključivanje novih članica i izradi strateških ciljeva za postizanje boljih rezultata. Uz unapređenje situacije u svojim radnim sredinama, Alijansa će takođe sarađivati i na osnaživanju lokalne zajednice na području rodne ravnopravnosti. Svoj doprinos ostvarenju tog, ali i drugih ciljeva, kompanije će prikazati u zajedničkom godišnjem izveštaju. Sve detalje o Alijansi i mogućnostima pristupanja su dostupne na http://www.afa.co.rs/ceo-alijansa-za-rodnu-ravnopravnost


Odgovornost je na nama – samo zajedno možemo napraviti promenu!Comments


bottom of page